کوتاه‌ترین مسیر احیای برجام، بازگشت هم ‌زمان آمریکا و ایران به تعهد ات هسته‌ای است

کوتاه‌ترین مسیر احیای برجام، بازگشت هم ‌زمان آمریکا و ایران به تعهد ات هسته‌ای است

کوتاه‌ترین مسیر احیای برجام، بازگشت هم ‌زمان آمریکا و ایران به تعهد ات هسته‌ای   است


اسپوتنیک :سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ارتباط با توافق بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران گفت که کوتاه‌ترین مسیر برای احیای توافق هسته‌ای ایران، بازگشت هم‌زمان ایالات متحده و ایران به تعهدات خود است و روسیه به این امر کمک می‌کند.به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ارتباط با توافق بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران گفت که کوتاه‌ترین مسیر برای احیای توافق هسته‌ای ایران، بازگشت هم‌زمان ایالات متحده و ایران به تعهدات خود است و روسیه به این امر کمک می‌کند.زاخارووا در اظهارنظری که در وب سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شده است، اعلام کرد: «کوتاه‌ترین راه برای احیای توافق هسته‌ای، از طریق بازگشت دوسویه واشنگتن و تهران به تعهدات آنها که توسط برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون ضمائم و استثناء تعیین شده است، می‌گذرد.