مقام سازمان ملل:تهدیدهای زیست‌محیطی بزرگ‌ترین چالش حقوق بشر است

مقام سازمان ملل:تهدیدهای زیست‌محیطی بزرگ‌ترین چالش حقوق بشر است

مقام سازمان ملل:تهدیدهای زیست‌محیطی بزرگ‌ترین چالش حقوق بشر است

 


ایلنا :کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تهدیدهای محیطی ناشی از آلودگی و تغییرات آب و هوایی هشدار داد.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «میشل باچله»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ‌هشدار داد که تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی و تغییرات آب و هوایی به زودی بزرگ‌ترین چالش برای حقوق بشر خواهد بود.باشله در آغاز چهل‌و‌هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با بیان اینکه تغییرات آب‌و‌هوایی ، آلودگی و از بین رفتن طبیعت عمدتاً و به طور قابل توجهی حقوق سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر ناکامی پی در پی کشورها در اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارت‌ها تاکید کرد.وی تصریح کرد: «بحران‌های آلودگی، تغییرات آب و هوایی و تنوع زیستی به هم پیوسته تهدیدی مضاعف است که درگیری‌ها، تنش‌ها و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند و مردم را در شرایط خطرناکی قرار می‌دهد.»