آغاز فصل صید میگو درهرمزگان از دهم مهرماه

در کمیته صید میگوی شیلات هرمزگان مطرح شد؛

معاون صید و بنادر میاهیگری شیلات هرمزگان از آغاز فصل صید میگو در صیدگاه‌های هرمزگان با تصویب کمیته مدیریت صید میگو شیلات هرمزگان، از دهم مهرماه سال جاری خبر داد.

آغاز فصل صید میگو درهرمزگان از دهم مهرماه

بندرعباس- شهین صادقی
معاون صید و بنادر میاهیگری شیلات هرمزگان از آغاز فصل صید میگو در صیدگاه‌های هرمزگان با تصویب کمیته مدیریت صید میگو شیلات هرمزگان، از دهم مهرماه سال جاری خبر داد.
ابراهیم عالی زاده باتاکید بر صید و صیادی اصولی و پایدار و توجه ویژه به مقررات صیادی و استفاده از ادوات صید مجاز گفت: همکاری بیش از پیش جامعه صیادی نقش مهمی درحفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید پایدار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه استفاده از تورهای صید نامرئی (منوفیلامنت) در فصل صید میگو مانند تمامی فصول صید ممنوع است  گفت: این نوع تور صدمه های
جبران ناپذیری به منابع آبزی و حتی اکوسیستم آبزیان وارد می‌کنند.معاون صید و بنادر میاهیگری شیلات هرمزگان خاطر نشان کرد: باتوجه به گزارشات ارزیابی  انجام شده از سوی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان امید است شاهد صید خوبی در فصل صید میگوی امسال باشیم.
وی گفت:استان هرمزگان باتوجه طول نوار ساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش‌های صید، ۴۰ درصد صید آب‌های جنوب، حدود ۴هزار و 500 فروند شناور مجاز و32 هزار صیاد به عنوان قطب صید و صیادی در کشور محسوب می‌شود.
عالی زاده پیش بینی کرد :بالغ بر ۱۵۰ فروند لنج صیادی میگو گیر با بیش از  دوهزار  نفر صیاد در فصل صید میگوی امسال مشارکت داشته باشند.