پیروزی حزب سوسیال‌ دموکرات‌ در انتخابات پارلمانی آلمان

جدیدترین نتایج انتخابات پارلمانی آلمان، حاکی از پیروزی حزب سوسیال دموکرات در این انتخابات است.


جدیدترین نتایج انتخابات پارلمانی آلمان، حاکی از پیروزی حزب سوسیال دموکرات در این انتخابات است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جدیدترین نتایج انتخابات پارلمانی آلمان، حاکی از پیروزی حزب سوسیال دموکرات در این انتخابات است.
نتایج نشان می‌دهد که حزب سوسیال دموکرات‌ چپ میانه با کسب حدود ۲۶ درصد از رقبای خود پیشی گرفته مسئولیت تشکیل دولت آینده را برعهده خواهد داشت.
حزب دموکرات مسیحی با ۲۴ و پنج دهم درصد و حزب سبزها نیز با حدود ۱۴ درصد آرا در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.