آقایان کاری کنید که نه سیخ بسوزد، نه کباب!

هیات فوتبال تهران طی بخشنامه ای به باشگاه های تهرانی اعلام کرد از آن جایی که تیم ملی فوتبال جوانان ایران در حال شکل گیری استهیات فوتبال تهران طی بخشنامه ای به باشگاه های تهرانی اعلام کرد از آن جایی که تیم ملی فوتبال جوانان ایران در حال شکل گیری است
باشگاه های تهرانی طبق ضوابط موظف هستد بهترین بازیکنان خود را به کمیته استعدادیابی هیات فوتبال تهران معرفی کنند.
نوع سهمیه بندی به شرح ذیل است.
۱) تیم های لیگ برتری  ۵نفر
۲) تیم های دسته اول ۳نفر
۳) تیم های دسته دوم وحوزه ۲نفر
بازیکنان باید متولد ۱۱-۱۰-۸۱ تا۸۳ باشند.
نام بازیکنان معرفی شده حتما باید در لیست آن باشگاه در ارائه به هیات فوتبال وجود داشته باشد.
بازیکنان خارج از لیست پذیرفته نخواهد شد.
طرح قابل بحثی است. عملا هیات فوتبال با این حرکت کلیه
 باشگاه های تهرانی را در نوع فراخوانی تیم ملی جوانان سهیم و شریک کرده است.
اما در همین کار و ابتکار هیات فوتبال تهران که جای تقدیر دارد چند نکته ریز که قابل بر طرف سازی نیز هست دیده می شود که نیاز به جراحی دارد.
نزدیک به یک سال است که فوتبال تهران به دلیل شرایط کرونا عملا هیچگونه فعالیتی ندارد چگونه می شود که نخبگان را که بعضا جا به جایی در تیم ها صورت گرفته آن ها از دیگران متمایز ساخت.
اعتماد هیات فوتبال به باشگاه ها قابل تقدیر است، اما این اعتماد
 می تواند نقش متقابل به خود داشته باشد.
آیا بهتر نیست که فوتبال تهران اندکی صبر کرده تا چندی دیگر که مسابقات در تمام سطوح کلید خواهد خورد به مربیان استعداد یاب تحت پوشش خود این ماموریت را محول کرده تا مربیان استعداد یاب حقانیت وبازیکنان واجد شرایط را به دور از هرگونه گروکشی ببن مربی و بازیکن را در لیست فراخوان خود قراردهند.
گرچه این حرکت هیات فوتبال تهران رفتار همه گیر را  به دنبال دارد اما می شود از هم اکنون حدس زد که برخی از بازیکنان می توانند بر اساس روابط در لیست فراخوان قرار بگیرند. باید بر شعاع این دیدگاه وسعت داد تا نه سیخ بسوزد نه کباب.
 بحث در این مورد فراوان وجود دارد که در نوبت های بعدی به آن اشاره خواهیم داشت.