پکن اعلام کرد:تایوان جزئی از خاک چین محسوب می‌شود

پکن اعلام کرد:تایوان جزئی از خاک چین محسوب می‌شود

پکن اعلام کرد:تایوان جزئی از خاک چین محسوب می‌شود


رویترز :سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که تایوان به عنوان بخشی از خاک چین، واجد شرایط برای پیوستن به سازمان ملل متحد نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که تایوان به عنوان بخشی از خاک چین، واجد شرایط برای پیوستن به سازمان ملل متحد نیست.«ژائو لیجیان»، سخنگوی وزارت ‌خارجه چین در واکنش به ادعای تایوان گفت: «سازمان ملل متحد یک سازمان بین‌المللی بین دولتی است که کشورهای مستقل آن را تشکیل می‌دهند و قطعنامه ۲۷۵۸ که توسط مجمع عمومی در سال ۱۹۷۱ تصویب شد، مسئله نمایندگی چین را یک بار برای همیشه حل کرده است.»وی گفت که نمایندگان و دبیرخانه سازمان ملل متحد باید از قانون «چین واحد» و قطعنامه ۲۷۵۸ پیروی کنند.ایم سخنگوی افزود: «تایوان جزئی از خاک چین محسوب می‌شود و در نتیجه تایوان شرایط لازم را برای پیوستن به سازمان ملل متحد ندارد.»