رابرت مالی: ایران تا زمان خروج آمریکا از برجام مفاد آن را رعایت می‌کرد

رابرت مالی: ایران تا زمان خروج آمریکا از برجام مفاد آن را رعایت می‌کردنماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران گفته ایران تا زمان خروج آمریکا از برجام مفاد این توافق را رعایت می‌کرد.
رابرت مالی: ایران تا زمان خروج آمریکا از برجام مفاد آن را رعایت می‌کرد
به گزارش خبرگزاری فارس، «رابرت مالی»، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران امروز سه‌شنبه یادآوری کرده که جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که آمریکا از برجام خارج شد به مفاد این توافق پایبند بود.
او که در اندیشکده کارنگی صحبت می‌کرد درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام گفت: «نباید به اینجا می‌رسیدیم.... تمام مواردی که ایران اکنون ناقض آن است همانهایی هستند که تا زمان خروج امریکا از توافق آنها را رعایت می‌کرد.»
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «دولت بایدن، پیشنهاداتی را روی میز گذاشت که به معنای آن بود که اگر ایران وارد مذاکره می‌شد و به تفاهم دست پیدا می‌کردیم تمامی تحریم‌های ناسازگار با برجام برداشته می‌شدند و خیلی سریع این اتفاق می‌افتاد.»
رابرت مالی در ادامه تصریح کرد ارزیابی همه طرف‌های برجام در 6 دور اول مذاکرات وین این بوده که «ما به حصول تفاهم نزدیک شده بودیم.»