چرایی حضور مقامات اتحادیه اروپا درتهران

خبرهای مربوط به حضور "انریکه مورا" معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران،چرایی این سفر را نزد افکار عمومی و رسانه ها پررنگ ساخته است. اگرچه سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان این سفر را امری عادی و در راستای تعاملات طرفین و بحث پیرامون مسائل مورد توافق دانسته است، اما با توجه وضعیت نامشخص مذاکرات هسته ای و همچنین تحولات منطقه ای می تواند حامل پیام هایی متفاوت از یک دیدار عادی آن را تلقی کرد.

چرایی حضور مقامات اتحادیه اروپا درتهران

خبرهای مربوط به حضور "انریکه مورا" معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران،چرایی این سفر را نزد افکار عمومی و رسانه ها پررنگ ساخته است. اگرچه سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان این سفر را امری عادی و در راستای تعاملات طرفین و بحث پیرامون مسائل مورد توافق دانسته است، اما با توجه وضعیت نامشخص مذاکرات هسته ای و همچنین تحولات منطقه ای می تواند حامل پیام هایی متفاوت از یک دیدار عادی آن را تلقی کرد.
نکته دیگر اینکه معمولاً برای انجام دیدارهای همسطح و گفتگو پیرامون مسائل مورد علاقه، طرفین به گونه به چینش تیم دیپلماتیک خود می پردازند که پوشش دهنده موضوعات مورد توافق باشد.اما حضور معاون مسئول سیاست خارجی اروپا به تنهایی در تهران این احتمال را تقویت می کند که حامل پیام و یا دستور کاری مهم از سوی اتحادیه اروپا به عنوان تنظیم کننده ادوار مذاکرات باشد.
کما اینکه طی هفته اخیر مقامات و سران مختلف اروپایی درمورد بازگشت سریع ایران به مذاکرات برجامی و وقوع تصمیمات جدی در این حوزه، اظهار نظرات مختلفی داشتند که از جمله می توان به سخنان انگلامرکل اشاره داشت که بیان داشت:"تصمیمات مهمی درمورد برجام به زودی صورت می گیرد".
مسلماً حضور نماینده اتحادیه اروپا در تهران اخبار مهمی را طی چند روز آینده از مذاکرات هسته ای به دست خواهد داد، اما انتظار کلی و عمومی از مسئولان کشورمان در این حوزه به گونه ای است که هرچه سریع تر راه حل برون رفت از بن بست های پیش رو را فراهم سازند تا امورات کشور به خصوص در فصل کرونا سروسامانی پیدا کند و باری از دوش مردم برداشته شود.