حضور هیئت نظامی ایران در پاکستان با بینشی استراتژیک

طی روزهای گذشته هیئتی از مقامات بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست سردار سرلشکر "محمد باقری" رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به پاکستان سفر کرده و با مقامات نظامی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو داشته اند.

حضور هیئت نظامی ایران در پاکستان با بینشی استراتژیک

 

طی روزهای گذشته هیئتی از مقامات بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست سردار سرلشکر "محمد باقری" رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان به پاکستان سفر کرده و با مقامات نظامی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو داشته اند.
البته در این سفر بازدید از مراکز،بنادر و تجهیزات نظامی پاکستان نیز در دستورکارهیئت ایرانی بوده است،اما مسئله اصلی درک شرایط منطقه ای در این برهه حساس می باشد. در فضایی که تحولات افغانستان و آذربایجان به یکی از اولویت های سیاست خارجی کشورمان تبدیل شده، نادیده گرفتن نقش پاکستان در این تحولات اشتباهی بزرگ است.
اگرچه با شروع اتفاقات افغانستان مردم معترض در داخل و خارج از این کشور نام پاکستان را در اعتراضات خود آوردند اما توجه چندانی به این موضوع نشد. درحالی که اساس اقدامات طالبان را باید در
 سیاست گذاری های دستگاه اطلاعاتی پاکستان دنبال کرد.کمااینکه این حمایت ها و برنامه ریزی های اطلاعاتی و نظامی پاکستان بود که در ابتدای حضور طالبان در ساختار قدرت،مسئله پنجشیر و تشکیل امارات(دولت) اسلامی را تعیین و حل و فصل کرد. درحالی که پرداختن به نقش و اقدامات آمریکا در خروج از افغانستان بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و پاکستان را به حاشیه برد.
ازسوی دیگر وقتی مسئله آذربایجان و مشکلات مرزی برای کشورمان پیش آمد،توجه بیشتر کارشناسان و رسانه ها به سمت ترکیه رفت.
البته که درمرکزیت تحولات آذربایجان دولت اردوغان وجود دارد،اما حضور پاکستان در مانور مشترک آذربایجان و توافقات اولیه میان مقامات ترکیه و پاکستان برای ائتلافی نظامی و امنیتی، نقش دولت اسلام آباد را بیش از پیش مورد توجه تئوریسین های سیاسی قرارداد.
همچنین درمورد روابط ایران و عربستان نیز باید توجه داشت که پاکستان بعضاً به عنوان یک نیروی نیابتی در ابعاد سیاسی و نظامی برای دولت سعودی وارد میدان می شود و اثرگذاری خود را به صورت خاموش اعمال می کند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که پاکستان به تنهایی نیز در مرزهای جنوب شرقی ما و در منطقه بلوچستان اقدامات تحریک آمیزی داشته که بعضاً به مداخلات نظامی کشیده است.  
با اوصافی که ذکر شد به این نتیجه می رسیم که پاکستان در هسته بسیاری از تحولات با اهمیت منطقه حضور دارد و معمولاً از دید رسانه ها و کارشناسان مخفی می ماند. لذا حضورهیئت بلندمرتبه نظامی کشورمان در پاکستان نشان از درک این اهمیت و اولویت ها دارد. چرا که امروز ایران بدون همکاری و همراهی پاکستان نمی تواند در حوزه کنترل
گروه های افراطی و تروریستی به صورت ریشه عمل کند و هرچقدر که درمقابل این جریان های مقاومت کند باز آنها همچون قارچ در بستر
دستگاه های اطلاعاتی پاکستان رشد می کنند.
همچنین در تعیین تکلیف مسئله افغانستان و همجواری ایران و طالبان باید به حرف پذیری این جریان از پاکستان توجه ویژه داشت و حفظ مناسبات و منافع ما در افغانستان مستلزم هماهنگی ها و توافقات لازم در اسلام آباد است. در مورد مسئله آذربایجان نیز باید به این نکته اشاره داشت که اگر ترکیه را عامل اصلی این جریان بدانیم، اما باید توجه داشت اگر اتحادی میان ترکیه و پاکستان در منافع منطقه ای ایجاد شود،قطعاً شرایطی سخت و تهدیدآمیز را برای ایران رقم خواهد زد.