تقویت امید حاصل شده در پسا کرونا

افزایش و سرعت واکسیناسیون باعث کنترل کرونا در پیک پنجم شده و خوشبختانه آمارها کاهش داشته و نگرانی ها از ورود به پیک ششم به تعویق افتاده است.اینها میسر نشده مگر به تلاش و پشتکار تمامی مسئولان مربوطه در بحث کرونا و از خودگذشتگی های کادر درمان که از جان مایه گذاشته اند.

تقویت امید حاصل شده در پسا کرونا

 

افزایش و سرعت واکسیناسیون باعث کنترل کرونا در پیک پنجم شده و خوشبختانه آمارها کاهش داشته و نگرانی ها از ورود به پیک ششم به تعویق افتاده است.اینها میسر نشده مگر به تلاش و پشتکار تمامی مسئولان مربوطه در بحث کرونا و از خودگذشتگی های کادر درمان که از جان مایه گذاشته اند.
تاثیر این اقدامات را می توان در بازگشت مردم به زندگی عادی و راه افتادن کسب و کارهای مختلف مشاهده کرد.
همچنین باید به آرامش روانی جامعه از بابت نگرانی های مربوط به ابتلا اشاره داشت که تا پیش از این ترس داشتند که تزریق واکسنشان به تاخیر بیفتد و در این زمان کرونا به سراغشان بیاید. اما در دسترس بودن و
عدم محدویت در تزریق واکسن خانواده ها را به آرامش رساند که یک ایمنی نسبی برای تمام اعضا حاصل شده است.
اما نکته مهم در این فضا حفظ امید حاصل شده از بابت بهبود شرایط است. دولت تازه نفس است و نیروهای جوان در مدیریت های تاثیرگذار به کار گرفته شده اند لذا باید قدری با این رویه کنار آمد و آستانه تحمل خود را بالا ببریم تا تاثیر این اقدامات و تغییر الگوهای خدمت،خود را نمایان سازد.
از سوی دیگر دولت نیز باید تمرکز نیروهای قوی و با استعداد خود را در مراکز حساسی که با بدنه مردم در تماس است،قراردهد تا امید حاصل موجب حفظ حلقه وصل میان مردم و دولت گردد.
امروز مردم از مشکلاتی که طی سال های گذشته بر آنها تحمیل شده خسته اند و امیدی در دلشان روشن شده که با حضور نیروهای انقلابی در راس امور وضعیتشان بهبود یابد. می دانند که تغییرات به سرعت حاصل نخواهد شد اما انتظار دارند اموراتی همچون معیشت روزانه آنها مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
البته این مهم با کنترل کرونا از سوی دولت در حال بهبود است چرا که هرچقدر جامعه از کرونا فاصله بگیرد و اقتصاد از پیله کرونایی خارج شود و بهبود و رونق بازار بسیاری از کارگران و کاسبان را از محدودیت خارج می سازد. باید از تمام پتانسیل های کشور استفاده کرد تا زندگی عادی به جامعه بازگردد و دوران پسا کرونا را آغاز کنیم. اما نباید این را فراموش کرد که کرونا همچنان خطری بالقوه است که اگر کنترل کنونی را کاهش دهیم مجدد ما را غافلگیر خواهد کرد.