آلمان،‌ ۳ نیروگاه اتمی دیگر را تعطیل کرد

آلمان،‌ ۳ نیروگاه اتمی دیگر را تعطیل کرد


دولت آلمان در راستای کنارگذاشتن انرژی هسته‌ای سه نیروگاه اتمی دیگر را تعطیل کرد.
به گزارش رویترز، آلمان در راستای سیاست خود مبنی بر کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای و تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، سه نیروگاه از شش نیروگاه اتمی باقی‌مانده خود را تعطیل کرد.
به دنبال فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن در سال ۲۰۱۱، دولت آلمان تصمیم‌ گرفت به روند کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای سرعت ببخشد.
این شش نیروگاه اتمی، حدود ۱۲ درصد از الکتریسیته تولید شده آلمان در سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص می‌دادند. در همین سال، سهم نیروهای تجدیدپذیر حدود ۴۱ درصد و سهم ذغال سنگ و گاز هرکدام به ترتیب ۲۸درصد و ۱۵درصد از برق تولیدی آلمان بوده است.