نگرانی ها از تغییر وضعیت بنزین

مدتی است که بحث تغییر قیمت عرضه بنزین در محافل مختلف رسمی و عمومی مطرح شده و افزایش نرخ آن نگرانی هایی را برای عامه مردم به وجود آورده است. اینکه اگر بنابر تغییر و افزایش نرخ بنزین باشد، بدون شک بحث افزایش تمامی قیمت ها و اوج گیری نرخ تورم امری قطعی خواهد بود.

نگرانی ها از تغییر وضعیت بنزین

 


 

مدتی است که بحث تغییر قیمت عرضه بنزین در محافل مختلف رسمی و عمومی مطرح شده و افزایش نرخ آن نگرانی هایی را برای عامه مردم به وجود آورده است. اینکه اگر بنابر تغییر و افزایش  نرخ بنزین باشد، بدون شک بحث افزایش تمامی قیمت ها و اوج گیری نرخ تورم امری قطعی خواهد بود.
اخیراً طرحی آزمایشی درزمینه تغییر در رویه  قیمت کنونی عرضه بنزین به اجرا درآمده وطی آن به هر کد ملی ۱۵ لیتر بنزین داده
 می شود و نرخ عرضه بنزین آزاد محاسبه می گردد.
گفته شده این طرح در مرحله بعد در قشم اجرایی خواهد شد و سپس بعد از یک یا دو ماه در شهرهای بزرگ اعمال خواهد شد.
این موضوع درحالی است که طرح کامل و کارشناسی شده این تصمیم هنوز مشخص و منتشر نشده و حتی معلوم نیست که نرخ بنزین و جدول مصرف به چه نحوی خواهد بود و ابهامات فراوانی در مورد بنزین در حساب افراد و چگونگی فروش آن وجود دارد.
نکته دیگر این که تصمیم گیرندگان این طرح هنوز مشخص
نکرده اند که چگونه و با چه مدیریتی می خواهد جلوی اوج گیری تورم را بگیرند و آیا پیش بینی کرده اند چه وضعیتی برای اقشار ضعیف جامعه رخ خواهد داد.
مسئله ای بسیار مهم اینجاست که نباید اجازه داد این موضوع را ذیل بحث عدالت اجتماعی قرار داد. چرا که گفته می شود بنزین با نرخ کنونی موجب بی عدالتی در حق کسانی می شود که ماشین یا موتور ندارند.
اما واقعیت این است که هر بار که افزایش بنزین به بهانه عدالت یارانه ای صورت می گیرد صرفا فشار اقتصادی بر قشر ضعیف وارد
 می کند. چرا که اقشار کم درآمد و با حقوق ثابت به هیچ وجه قادر به تحمل افزایش تورم نیستند و بعضا وسیله نقلیه هم ندارند اما باید افزایش قیمت ها را تحمل کنند.
درحالی که آنها که شغل آزاد دارند در برابر افزایش تورم کالا و خدمات خود را با نرخ بالاتری عرضه می کنند و تغییر نرخ بنزین تاثیری بر وضعیت مالی آنها ندارد.
مسئله دیگر مطرح شدن بحث افزایش قیمت به بهانه کاهش نرخ بنزین می باشد. طی دو دهه اخیر هربار افزایش قیمت نرخ بنزین نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف آن نداشته است بلکه به سبب افزایش تولید خودرو شاهد افزایش مصرف بنزین
 بوده ایم.
این بار نیز باید به مطرح کنندگان طرح یادآوری کرد که اگر به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند باید صرفا به پرداخت یارانه به مردم اکتفا نکنند چرا که افزایش قیمت بنزین موجب تورم شدید در قیمت ها خواهد شد. لذا باید تجارب تلخ افزایش بنزین را مد نظر داشت و تبعات اقتصادی ناشی از این اقدام را لحاظ
کرد.