تصویب کلیات بودجه با ابهامات اقتصادی

روز گذشته باحضور رئیس جمهوری در مجلس و دفاع از لایحه بودجه با شنیده شدن نظرات موافقان و مخالفان، نهایتاً کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. البته این پایان کار بودجه نیست و از این پس به شور دوم خواهد رفت و در کمیسیون های تخصصی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

تصویب کلیات بودجه با ابهامات اقتصادی

 

 

روز گذشته باحضور رئیس جمهوری در مجلس و دفاع از لایحه بودجه با شنیده شدن نظرات موافقان و مخالفان، نهایتاً کلیات بودجه سال 1401 به تصویب رسید. البته این پایان کار بودجه نیست و از این پس به شور دوم خواهد رفت و در کمیسیون های تخصصی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
اما نکته قابل توجه در بحث بودجه 1401 که رئیس جمهوری نیز به آن اشاره داشت،موضوع درآمدهای ارزی و نرخ ارز ترجیحی(دولتی) بود.حجت الاسلام رئیسی در مورد بودجه آینده بیان داشت که دولت هدفگذاری رشد 8 درصدی داشته و به دنبال تحقق این موضوع است. همچنین درباره درآمدهای غیرنفتی از رشد 40 درصدی صادرات در این بخش خبرداد و درمورد صادرات نفتی و میعانات گازی ابراز داشت که در این بخش نیز علیرغم تحریم های بین المللی شاهد افزایش صادرات هستیم ودرآمدهای حاصل از این مبادلات به منابع ارزی کشور اضافه می شود.
جدای از این موارد بحث ارز ترجیحی برای سال آینده همچنان در ابهام ماند. دولت از یکسو لایحه ای دو فوریتی برای اصلاح ارز ترجیحی به مجلس داد و نمایندگان آن را رد کردند، اما مشخص نشد که قرار بر چیست و چه طرح جایگزینی برای آن درنظر گرفته خواهد شد. دولت نیز از یکسو مدعی است که منابعی برای تأمین این ارز ندارد و با مساعدت های رهبری توانسته این رویه را در سال کنونی ادامه دهد و برای سال آینده نمی تواند آن را تکرار کند.
دراین بخش باید به ابهامات درمورد وضعیت مردم و اقشار ضعیف جامعه اشاره داشت و به نگرانی های موجود پاسخ داد که چگونه می توان مردم آسیب پذیر را در برابر شوک شدید برداشته شدن ارز ترجیحی حفاظت کرد. تاکنون هیچ طرح مشخصی درمورد اینکه چطور باید در برابر تکانه های این تصمیم ایستادگی کرد مشخص نشده است. نگران کننده اینجاست که نه دولت و نه مجلس، هیچ کدام نظر متغن و مشخصی در این باره ندارند و صرفاً به ضرورت حذف ارز ترجیحی و شوک های احتمالی از تبعات آن سخن می گویند.
لذا باید درمورد ابهامات ارز ترجیحی شفاف سازی صورت گیرد و بنا و مبنای رشد 8 درصدی اقتصادی را مشخص کنیم و شفاف اعلام شود که این رشد از چه طریقی محقق خواهد شد. همچنین  افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی در کدام حوزها و به چه صورت در دستورکار قرار گرفته است. نکته مهم دیگر این که افزایش فروش نفت و گاز و بازگشت درآمدهای آن به منابع ارزی درحالی که تمامی
فعالیت های بانکی ما قفل شده است و حتی نمی توانیم طلب های خود را وصول کنیم، به چه صورت انجام می شود. البته که این موضوعات در کمیسیون های تخصصی بررسی بودجه مورد بحث قرار خواهد گرفت اما در همین حد نیز باید برای مردم مشخص گردد که قرار است چه برنامه ای برای آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.
امروز بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در مورد برداشته شدن ارز ترجیحی نگران و مضطرب هستند و مدام در این استرس هستند که دولت یا ارزترجیحی را حذف کند و یا قیمت بنزین را به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش دهد. چرا که بسیار بهتر از مسئولان درک می کنند که شوک اقتصادی به زندگی های متزلزل امروز جامعه یعنی چی!.