به‌رغم پیشرفت‌های اخیر، هنوز تا دستیابی به توافق راه زیادی باقی مانده است

وزیر خارجه فرانسه:

به‌رغم پیشرفت‌های اخیر، هنوز تا دستیابی به توافق راه زیادی باقی مانده است

به‌رغم پیشرفت‌های اخیر، هنوز تا  دستیابی به توافق  راه زیادی  باقی مانده  استرویترز :وزیر خارجه فرانسه با اشاره به مذاکرات طرف‌های برجام در وین، گفت که به‌رغم پیشرفت‌های اخیر در این مذاکرات، هنوز دستیابی به توافق راه زیادی باقی مانده است.به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه با اشاره به مذاکرات طرف‌های برجام در وین، گفت که به‌رغم پیشرفت‌های اخیر در این مذاکرات، هنوز دستیابی به توافق راه زیادی باقی مانده است.
وی به پارلمان فرانسه گفت: «مذاکرات ادامه دارد. آنها به کندی پیش می‌روند، خیلی کند و همین امر نیز شکافی را ایجاد می‌کند که احتمال دستیابی به راه‌حلی که در راستای منافع تمامی طرف‌ها باشد را به مخاطره می‌اندازد».
لودریان ادامه داد: «اواخر ماه دسامبر، پیشرفت اندکی حاصل شد اما هنوز تا پایان مذاکرات، فاصله زیادی داریم.»