توافق روی میز برجام چیست؟!

«در پی تحولات روزهای اخیر که به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه فعالیت های هسته ای ایران انجامید، سازمان انرژی اتمی کشورمان اقدامات متقابلی را از جمله خاموش کردن ۲۷ دوربین نظارتی آژانس بین المللی انرژی در تاسیسات هسته ای را با اطلاع به گروسی رئیس آژانس، در دستور کار قرار داد».

توافق روی میز برجام چیست؟!

 

«در پی تحولات روزهای اخیر که به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه فعالیت های هسته ای ایران انجامید، سازمان انرژی اتمی کشورمان اقدامات متقابلی را از جمله خاموش کردن 27 دوربین نظارتی آژانس  بین المللی انرژی در تاسیسات هسته ای را با اطلاع به گروسی رئیس آژانس، در دستور کار قرار داد».
درهمین رابطه و پس از اقدامات آژانس و ایران سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان با صدور بیانیه ای خواستار ادامه همکاری با ایران و  شفاف سازی درمورد مسائل مورد ابهام آژانس و انجام کامل تعهدات راستی آزمایی از جمله پروتکل الحاقی شدند.
اما نکته قابل تامل و توجه اشاره تروئیکای اروپایی به بحث مذاکرات برجامی است. در بخشی از بیانیه این سه عضور مذاکره کننده با ایران آماده است:« از مارس ۲۰۲۲ توافقی عملی که ایران را به پایبندی به تعهداتش در برجام و ایالات متحده را به توافق برمی‌گرداند بر روی میز قرار گرفته است.  ما از ایران می خواهیم به تنش‌زایی هسته‌ای پایان دهد و فوراً "توافــــــــقی" را که برای احیای برجام بر روی میز است به نتیجه برساند.»
طی ادوار گذشته هیچگاه اخبار و توضیحات مشخصی درمورد روند مذاکرات به اطلاع عموم نرسیده است. شاید گفته شود تا به نتیجه رسیدن مذاکرات مطرح شدن آن در سطح علنی به صلاح نباشد. اما وقتی
ریز مذاکرات در اختیار مقامات اسرائیل و سعودی قرار می گیرد و حتی مدیرکل آژانس پیش از برگزاری نشست عمومی به تل آویو سفر می کند و درمورد پرونده هسته ای ایران با مقامات این رژیم گفتگو دارد، چه چیز دیگری باقی می ماند که محرمانه تلقی گردد. همه مطلعند غیر از مردم!.
ضمن اینکه مسئولان و تیم مذاکره کننده می بایست مردم را در جریان "توافقی که روی میز گذاشته شده" قرار دهند. منظور اروپاییان از توافق روی میز چیست؟! در این توافق چه نکاتی هست و چه نکاتی نیست که برجام را به کما برده و معطل گذاشته است.
شکی در لحاظ کردن مصلحت منافع ملی از سوی تیم مذاکره کننده وجود ندارد و معتقدیم در تمام ادوار مذاکرات، تیم دیپلماسی کشورمان همواره با حسن نیت پیش رفته اند، هرچند که ممکن است انتقاداتی به شیوه مذاکره آنها وجود داشته باشد. اما امروز در این برهه حساس حق مردم است که بدانند منظور از توافق روی میز گذاشته شده چیست.
اگرگفته شود که به صلاح کشور نیست، قاعدتاً اطلاع مردم از آن
 می تواند یک قدرت مضاعف به تیم مذاکره کننده در برابر کشورهای غربی مهیا سازد تا نشان دهند که نمی توان منافع ملی یک ملت و کشور را مورد معامله قرار داد.اما اگر توافق ارائه شده تکمیل کننده و تأمین کننده نظرات ایران نیست، بازهم منعی برای عدم اطلاع رسانی آن برای ملت دیده نمی شود. مگر غیر این است که مذاکره کنندگان برای منافع ملی درحال نبرد دیپلماتیک هستند. پس اگر مردم از مسائل این چنینی مطلع شوند، ممکن است با بهره گیری از توان افکار عمومی
خواسته ها را تعدیل ویا با قدرت بیشتری از آنها دفاع و یا آنها را رد کرد.
جان کلام این است که در مسئله مذاکرات هسته ای  به نظر نمی رسد چیز پنهانی برای مذاکره کنندگان وحتی دشمنان ایران باقی مانده باشد،  و خوشبختانه تیم مذاکره کننده هسته ای با توانمندیهای فراوانی که دارند این مسئله بین المللی را به سرانجام برسانند و مشکلات پیش آمده برای مردم کشورمان از تحریم های ظالمانه رهایی یابند