العربی الجدید:الکاظمی به ایران اطمینان می‌دهد که در هیچ اتحادی علیه تهران قرار نخواهد گرفت

العربی الجدید:الکاظمی به ایران اطمینان می‌دهد که در هیچ اتحادی علیه تهران قرار نخواهد گرفت

العربی الجدید:الکاظمی به ایران اطمینان می‌دهد که در هیچ اتحادی علیه تهران قرار نخواهد گرفتایلنا :به گفته مقام عراقی، الکاظمی قرار است در سفر به تهران به طرف ایرانی اطمینان دهد که مشارکت عراق در نشست بادن و بن‌سلمان با هدف تقویت روابط بین‌المللی و موضوع پرونده‌های اقتصادی است و نه قرار گرفتن در کنار هیچ‌گونه محوری علیه محور دیگری.به گزارش ایلنا، نخست وزیر عراق پیش از سفر به ایران در جده با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق ، پیش از سفر به ایران و در راستای تلاش‌هایش برای میانجیگری میان دوقدرت منطقه‌ای وارد شهر جده در عربستان سعودی شد. تهران و ریاض تاکنون
 ۵ دور نشست گفت‌وگوهای امنیتی را در شهر بغداد و طی چندماه اخیر برگزار کرده‌اند. مشارکت عراق در نشست ریاض با حضور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به طرف ایرانی و تاکید بر این موضوع است که عراق در کنار هیچ اتحاد و یا محوری علیه ایران نخواهد بود.