«گروه هفت»، ۵ میلیارد دلار به امنیت غذایی در جهان اختصاص داد

«گروه هفت»، ۵ میلیارد دلار به امنیت غذایی در جهان اختصاص داد



کشورهای «گروه هفت»، 5 میلیارد دلار به امنیت غذایی در جهان با هدف جلب نظر کشورهای در حال توسعه که بیشتر دوست روسیه هستند، اختصاص دادند.به گزارش  فارس به نقل از رویترز، یک مقام ارشد آمریکایی گفت، کشورهای گروه هفت به منظور رفع نگرانی در مورد تهدید ایجاد گرسنگی در کشورهای در حال توسعه، ناشی از جنگ اوکراین، تا 5 میلیارد دلار برای بهبود امنیت غذایی جهانی اختصاص خواهند داد.
در آخرین روز نشست «جی 7» در آلمان، این مقام آمریکایی گفت، واشنگتن بیش از نیمی از این رقم را برای مبارزه با گرسنگی در 47 کشور و تامین مالی سازمان های منطقه ای تأمین خواهد کرد.