خشکاندن میراث پایتخت چه جرمی دارد؟!

درختان خیابان ولیعصر تهران تنها بخشی از فضای سبز پایتخت محسوب نمی شوند، بلکه میراثی است از یک قرن پیش در خیابانی که طولانی ترین خیابان خاورمیانه شناخته می شود و برای خود اسم و رسمی دارد و این درختان همچون حریری سبز بر تنش خودنمایی می کنند.

خشکاندن میراث پایتخت چه جرمی دارد؟!

 

درختان خیابان ولیعصر تهران تنها بخشی از فضای سبز پایتخت محسوب نمی شوند، بلکه میراثی است از یک قرن پیش در خیابانی که طولانی ترین خیابان خاورمیانه شناخته می شود و برای خود اسم و رسمی دارد و این درختان همچون حریری سبز بر تنش خودنمایی می کنند.
افسوس که این درختان طی سالیان گذشته به بهانه های مختلف به صورت قانونی و غیرقانونی قطع و یا خشکانده شدند و یا به سبب سن و سالشان و آفاتی که دچار شدند مورد درمان قرار
 نگرفتند.
اخیرا نیز بخشی از این درختان صدساله جلوی یک مجتمع تجاری در خیابان ولیعصر خشکانده شده اند و دقیقا در امتداد این ساختمان، سبزی ممتد درختان از بین رفته است.
قصدی برای اتهام به ماموران و نیت خوانی علیه ناظران شهری نداریم، اما اگر نبود فیلمی که یک شهروند در فضای مجازی منتشر کرد و دست به دست شد، آیا کسی از این تخریب میراث طبیعی پایتخت مطلع
 می شد؟!
در این رابطه شورای شهر اخیرا اعلام کرده:با توجه به حساسیت موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن نامه‌ای به شهردار منطقه یک ارسال شده تا از هر گونه عملیات ساختمانی برای مالک ساختمان عنوان شده ممانعت به عمل بیاید و پرونده مالک به کمیسیون
ماده ۷ ارسال شود که این کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد. در جلسه کمیسیون ماده ۷ نیز موضوع مطرح و اعمال ماده ۴ قانون به میزان کاشت درخت سه برابر محیط درختان خشک شده، انجام
 شود.
باید دید که  آیا این  جریمه جرم بازدارندگی و خاصیت نادم سازی دارد یا خیر! اگر بنا باشد که هر سازنده ای برای ارتقای کیفیت بصری ملک خود درختان همجوارش را تخریب کند و نهایتا به کاشت چند برابری محیط بن درختان خشک شده یا قطع شده محکوم شود آیا بازدارندگی در این حکم وجود
 دارد!؟
ضمن اینکه نباید فراموش کرد که درختان خیابان ولیعصر داری
ثبت ملی است و پرونده ثبت جهانی آن در یونسکو درجریان است و هرگونه قطع آن باید با مجوز میراث فرهنگی باشد . تخریب این درختان مصداق از
بین بردن میراث تاریخی کشور است و مسببین آن میراث ملی کشور را از بین برده اند، آیا این مقدار مجازات برای آن کافی
 است!؟
اما نکته آخر اینکه مسئولان باید همانند گذشته تلاششان را نسبت به حفاظت از این میراث ملی بیشتر کنند شاید این میراث در موزه و یا در محوطه حفاظت شده قرار نداشته باشد اما هیچ فرقی با آنها ندارد و حساسیت ها برای نگهداری و حفاظت از آن باید بیشتر
باشد.