آغاز «هدایت تحصیلی» پایه نهمی‌ها

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به صدور فرم‌های هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم جهت انتخاب رشته پایه دهم گفت: صدور نمون برگ‌ها انجام و تمام شده و مشاوره‌ها در حال آغاز است؛ به این معنا که مشاوران در مدارس مستقر می‌شوند و بچه‌ها را هدایت می‌کنند.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به صدور فرم‌های هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم جهت انتخاب رشته پایه دهم گفت: صدور نمون برگ‌ها انجام و تمام شده و مشاوره‌ها در حال آغاز است؛ به این معنا که مشاوران در مدارس مستقر می‌شوند و بچه‌ها را هدایت می‌کنند.
اصغر باقرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: قبل از پایان مهلت ثبت‌نام مدارس، هدایت تحصیلی و مشاوره انجام می‌شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره صدور دیرهنگام برگه‌های هدایت تحصیلی و نگرانی نسبت به پایان مهلت ثبت نام گفت: این فرایند همه ساله انجام و قسمت عمده‌ای از ثبت‌نام‌ها انجام می‌شود. معمولا بخشی از دانش آموزان ما باقی می‌مانند؛ دانش‌آموزانی داریم که نمره‌ قبولی کسب نکرده‌اند و در شهریورماه دوباره امتحان می‌دهند و وضعیت تحصیلی‌شان مشخص شود.
باقرزاده ادامه داد: ضمن آنکه بازماندگان و جاماندگانی هم داریم که تعداد کمی هستند و اینها اجازه دارند که در شهریورماه هدایت تحصیلی‎شان را انجام و به مدارس مدنظر هدایت شوند.