تکرار ادعاهای بی‌اساس مقام ارشد کاخ سفید درباره ایران

هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران، این کشور را به حمایت از «گروه‌های تروریستی در منطقه» متهم کرد.به گزارش ایلنا، «جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران، این کشور را به حمایت از «گروه‌های تروریستی در منطقه» متهم کرد.

تکرار ادعاهای بی‌اساس مقام ارشد کاخ سفید درباره ایران


هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران، این کشور را به حمایت از «گروه‌های تروریستی در منطقه» متهم کرد.به گزارش ایلنا، «جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران، این کشور را به حمایت از «گروه‌های تروریستی در منطقه» متهم کرد.
ادعاهای کربی در حالی مطرح می‌شود که آمریکا همواره بزرگ‌ترین حامی تروریسم در منطقه و جهان بوده است.
وی با اشاره به توقف ایجاد شده در روند مذاکرات وین، گفت که «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده است حاضر نیست به عنوان بخشی از مذاکرات برجام، سپاه را از فهرست سیاه خارج کند.