ضرورت رسیدگی جدی و اثرگذار به خواست و نظرات مردم

حوادث دلخراش سیستان طی هفته های اخیر و از دست رفتن جان تعدادی از هموطنان دراین خطه مظلوم و محروم، داغ سنگینی بر دل کشور گذاشت. موضوعی که موجب سواستفاده رسانه های خارجی برای شعله ور کردن خشم مردم گردیده بود.

ضرورت رسیدگی جدی و اثرگذار به خواست و نظرات مردم

حوادث دلخراش سیستان طی هفته های اخیر و از دست رفتن جان تعدادی از هموطنان دراین خطه مظلوم و محروم، داغ سنگینی بر دل کشور گذاشت. موضوعی که موجب سواستفاده رسانه های خارجی برای شعله ور کردن خشم مردم گردیده بود.
اما نکته قابل تأمل و توجه نحوه برخورد حکومت و رسیدگی جدی به این موضوعات بود. اظهارات مولوی عبدالحمید و مطالبه گری افکارعمومی باعث شد تا توجهی ویژه به این تحولات صورت  گیرد.
اقدام موثر و مفید اعزام هیأتی به نمایندگی از سوی آیت الله خامنه ای به سیستان و دیدار با شخصیت های اهل سنت و ریش سفیدان این استان بود که در نوع خود مصداق عینی ضرورت رسیدگی به حوادث پیش آمده از سوی مقامات عالیه حکومت می باشد. اینکه نمایندگانی از سوی رهبری به استان می روند و با بزرگان و شخصیت های مذهبی دیدار می کنند، دقیقاً همان مطالبه ای است که مردم انتظارش را دارند تا مسئولان به صورت واقعی و نه به شکل تشریفاتی از اعتراضات و انتقادات آنها باخبر شوند و ترتیب اثر اجرایی برای آن در نظر گرفته شود.
در قضیه اخیر سیستان با اعلام شهید و جانباز بودن جانباختگان و مجروحان تا حدی موجب آرامش خاطر به مردم داغ دیده گردید و از سوی دیگر تشکیل هیأت رسیدگی به حوادث با حضور مقامات استانی و بخشش خاطیانی که دستشان به خون کسی آلوده نشده باشد، زمینه سازی مناسب برای ایجاد فضایی آرام در سیستان خواهد
بود.
حال حرف بر سر این است که چرا چنین الگوی اجرایی و عملی که نتایج آن به محض تشکیل مفید و موثر بوده، در دیگر استان های کشور که مردم درآن از برخی ناملایمات و برخوردها ناراضی و دلگیر هستند صورت نمی گیرد؟! امروز مردم در بسیاری از استان ها نسبت به برخی مسائل اجتماعی،فرهنگی،قومیتی و مذهبی گلایمند هستند و متأسفانه برخی از این واکنش ها موجب بروز هزینه هایی برای کشور گردیده است.
ضرورت رسیدگی جدی و اثرگذار به خواست و نظرات مردم از سوی مقامات و مسئولان کشور می تواند آرامش خاطری به این فضای ملتهب بدهد. باید بپذیریم که بروز چنین شرایطی به سبب بی توجهی های مدیریتی و عدم رسیدگی مناسب طی ادوار گذشته بوده است و اگر مردم اعتراضی دارند راه حل آن شنیدن خواسته ها و مطالباتی است که طی این سال ها نادیده گرفته شده است.
اگر درمورد سیستان حساسیت های خاصی وجود دارد که
می بایست هیأت ویژه برای دلجویی و رسیدگی به آنجا فرستاد، همین رویه در دیگر استان های کشور نیز وجود دارد و تمام ایران به عنوان یک پیکر واحد تلقی می شود که باید به دردها و نیازهای سراسر آن رسیدگی کرد. انتظار می رود این رویه معقول که درمورد سیستان دردستورکار قرار گرفت در دیگر مناطق کشور نیز مدنظر مسئولان
 باشد.