چه شد که "روستایی" شدیم؟!

(پیش از شروع بحث باید تأکید کنیم که واژه "روستایی" به هیچ وجه در قالب مفهوم سخیف مورد نظر نیست و روستا و روستاییان جایگاهی والا و با ارزش به پاکی انسانیت برای ما و همگان دارند. مراد از واژه "روستایی" در این بحث اشاره به سطح پیشرفت و توسعه در قیاس با مدیریت شهری است).

چه شد که "روستایی" شدیم؟!

 

(پیش از شروع بحث باید تأکید کنیم که واژه "روستایی" به هیچ وجه در قالب مفهوم سخیف مورد نظر نیست و روستا و روستاییان جایگاهی والا و با ارزش به پاکی انسانیت برای ما و همگان دارند. مراد از واژه "روستایی" در این بحث اشاره به سطح پیشرفت و توسعه در قیاس با مدیریت شهری است).
وزیر راه و شهرسازی اخیراً درمورد سفرهای متعددی که به بیش از  ۶۰ کشور جهان داشته گفته اند:
« وقتی از فرودگاه‌های همسایه وارد فرودگاه امام می‌شویم، انگار از یک شهر بزرگ وارد "روستا" شدیم ؛ من هنگامی که با یک شخص خارجی وارد فرودگاه امام خمینی(ره) می‌شوم، خجالت می‌کشم، جمهوری اسلامی ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد فرودگاه امام خمینی (ره) اصلاً در شأن جمهوری اسلامی نیست».
صحبت های وزیر کاملاً درست وصحیح است و بارها با عناوین مختلف درمورد وضعیت فرودگاه های کشور و خدمات آنها صحبت کردیم و آن را ویترین ایران معرفی کردیم که در بدو ورود هر مسافر خارجی تصویری کلی از کشورمان براساس آن مشاهدات در ذهنش ثبت خواهد کرد.
اما این قبیل صحبت ها از رسانه ها و مردم عادی پذیرفته است و می توان بر آن مهر تأیید زد. چرا که شنیدن چنین
حرف هایی از یک شخصیت حقوقی که صاحب مسئولیت است قابل پذیرش نیست. روی سخن به شخص وزیر نیست و باید به جایگاه حقوقی ایشان که در ادوار مختلف در اختیار مسئولان متعدد بوده منتقد بود که چه شده امروز بزرگ ترین فرودگاه
بین المللی کشور به چشم روستا در نظر جلوه کرده است.
آیا مردم ایران وظیفه ساختن فرودگاهی در شأن و منزلت و جایگاه جمهوری اسلامی دارند؟!. آیا وزارت راه و دیگر وزارتخانه های مرتبط نباید امروز پاسخگوی ساختن یک روستا در منطقه و محلی فوق مدرن
باشند؟!
وزیر روی سخنش با چه قشر و نهاد و ارگانی است. مگر غیر این است که ارگان تحت امرش وظیفه ساخت و تجهیز ترمینال ها و فرودگاه های
بین المللی را دارند. البته که دیگر ارگان ها نیز مسئولیت دارند اما اگر از سر مطالبه گری است که باید افراد مسئول در بدنه اجرایی کشور را به
کم کاری متهم کنند.
برای درک بهتر این عدم پیشرفت لازم نیست که به 60 کشور جهان سفر داشته باشیم، کافی است سری به همین ترکیه کنار دستمان بزنیم تا مفهوم ساخت و ساز فرودگاهی براساس مولفه های مدرن و حفظ
سنت های فرهنگی را در یابیم.
ماهم همچون شما از این وضعیت ناراحت هستیم، اما باید کسانی پاسخگو باشند که طی ادوار گذشته این روستا را برای ویترین کشور طراحی کرده اند. البته ناگفته نماند که همین به قول شما روستا نیز با طراحی نیم قرن پیش، امروز به اجرا درآمده و هنوز هم فازهای آن تکمیل نشده است!. انتظار ما و تمام مردم ایران این است که فرودگاهی درخور شأن و جایگاه و عظمت ایران داشته باشیم.