مترو ۲۷۰ روز دیگر به ایستگاه میدان نماز اسلامشهر می‎رسد

مدیر سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری اسلامشهر:

حفاری تونل مترو جنوب غرب استان تهران(اسلامشهر) در حدود ۲۷۰ روز دیگر تمام و به ایستگاه میدان نماز اسلامشهر می‌رسد.

مترو ۲۷۰ روز دیگر به ایستگاه میدان نماز اسلامشهر می‎رسد

اسلامشهر -بهاره عشقی صابر
حفاری تونل مترو جنوب غرب استان تهران(اسلامشهر) در حدود ۲۷۰ روز دیگر تمام و به ایستگاه میدان نماز اسلامشهر می‌رسد.
رضا قاسمی مدیر سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری اسلامشهر در حاشیه بازدید بانوان فعال اجتماعی از حفاری تونل مترو جنوب غرب استان تهران و احداث ایستگاه مترو میدان نماز اظهار کرد:با ۱۰ متر حفاری روزانه تونل مترو از ۲۶۰۰ متر مسیر حفاری تونل تنها ۲۷۰۰ متر باقی مانده که اگر با همین سرعت پیش رویم دستگاه مکانیزه حفاری تونل مترو تا ۲۷۰ روز دیگر به میدان نماز
می‏رسد.
وی افزود:با حمایت‌های شورای شهر و مسئولین شهرستانی ابر پروژه متروی جنوب غرب تهران جزو پروژه های فاخر و ملی است که طبق زمانبندی
تعیین شده پیش می‏رود، احداث ایستگاه مترو میدان نماز نیز که از یک سال گذشته آغاز شده در حدود
۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیر سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری اسلامشهر با اشاره به
غرفه های فرهنگی و تجاری مناسب در ایستگاه مترو گفت:سیستم
حمل و نقل انبوه بر مترو نقش موثری در توسعه اقتصادی شهرها دارد و
 زمینه های سرمایه گذاری و اشتغال را در شهرها افزایش می‌دهد و با دسترسی آسان تر به شهر انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‏آورد.