۱۸ پروژه قابل افتتاح حوزه منابع طبیعی استان همدان در دهه مبارک فجر

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از ۱۸ پروژه قابل افتتاح و بهره برداری منابع طبیعی این استان در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت:از این تعداد پروژه قابل افتتاح ،۱۰ پروژه عملیات مکانیکی آبخیزداری، ۶پروژه توسعه و کشت گیاهان دارویی و ۲پروژه اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک با بذور مرتعی بوده که در سطح استان در ایام الله دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.

۱۸ پروژه قابل افتتاح حوزه منابع طبیعی استان همدان در دهه مبارک فجر

 

همدان-محبوبه یادگاری
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از 18 پروژه قابل افتتاح و بهره برداری منابع طبیعی این استان در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت:از این تعداد پروژه قابل افتتاح ،10 پروژه عملیات مکانیکی آبخیزداری، 6پروژه توسعه و کشت گیاهان دارویی و 2پروژه اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک با بذور مرتعی بوده که در سطح استان در ایام الله دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.
اسفندیار خزایی اعتبار پروژه های قابل افتتاح را بالغ بر 530 میلیارد ریال عنوان نمود و افزود:این
پروژه ها در شهر آجین بخش پیرسلمان اسدآباد، روستاهای جگنلو و طاهرلو در کبودراهنگ، روستای باباحصاری فامنین،کریم آباد و جعفرآباد شهرستان بهار،حکان درگزین،ابدالان تویسرکان،تاریکدره و ایوک همدان افتتاح خواهد شد.
خزایی همچنین خاطر نشان کرد:6 پروژه توسعه و کشت گیاهان دارویی  و 2 پروژه عملیات بیولوژیک و بیومکانیک  که با بذور مرتعی  به صورت مشارکتی با مشارکت بهره برداران انجام شده در دهه فجر به
بهره برداری می‏رسد.
وی گفت:تعهد اشتغال ایجاد شده در 18 طرح قابل افتتاح منابع طبیعی استان  در دهه فجر جمعا 4578نفر بوده که از این تعداد تعهد اشتغال ایجاد شده 1678 نفر به پروژه های عملیات مکانیکی آبخیزداری و 2900 نفر به پروژه‌های توسعه و کشت گیاهان دارویی و نیز عملیات بیولوژیک و بیومکانیک با بذور مرتعی اختصاص دارد.