وزیر علوم: نقش بانوان در پازل استعدادهای ملی کشور جدی گرفته شود

وزیر علوم گفت:باید نقش بانوان در پازل استعداهای ملی کشور جدی گرفته شود.

وزیر علوم: نقش بانوان در پازل استعدادهای ملی کشور جدی گرفته شود

وزیر علوم گفت:باید نقش بانوان در پازل استعداهای ملی کشور جدی گرفته شود.
به گزارش مهر، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی جایگاه و نقش زنان در چندجانبه‌گرایی گفت: در پازل استعدادهای ملی در کشور ما، نقش بانوان باید جدی گرفته شود و اگر نباشد آن شخصیت علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری، کاریکاتوری بوده و متوازن نخواهد بود.
وی ادامه داد: با حضور بانوان، شخصیت علمی، سیاسی، فرهنگی و فناوری و هنری و اجتماعی در کشور، زیبا و متوازن خواهد بود.
وزیر علوم ادامه داد: من فکر می‌کنم که اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رقم خوردن است اینها باید سرآغاز بوده و استمرار داشته باشد چون ما در وزارت علوم اعتقاد به استمرار داریم، حتی آموزش هم باید آموزش مستمر باشد، برنامه‌های تبیینی هم باید مقطعی نبوده و استمرار داشته باشد.