قیمت غذای نیم‌سال دوم دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اعلام شد

قیمت غذای نیم‌سال دوم دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اعلام شدمعاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، نرخ تغذیه دانشجویان این دانشگاه‌ها را برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام کرد.
به گزارش ایسنا،بر این اساس، میزان سهم دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از قیمت تمام‌شده وعده‌های غذایی ۲ و ۴ هزار تومان است.به این ترتیب و براساس تصمیم معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی باید مبلغ ۲۰۰۰ تومان برای صبحانه و مبلغ ۴۰۰۰ تومان برای وعده‌های غذایی ناهار و شام پرداخت‌کنند.
معاونت فرهنگی و دانشجویی نسبت به ارائه غذای نیم‌پرس به دانشجویان تصمیم گرفته است و براساس این تصمیم، وعده‌های غذایی به صورت نیم‌پرس با نظر شورای تغذیه  و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰تومان به دانشجویان ارائه می‌شود.
دانشگاه‌های علوم‌پزشکی می‌توانند با نظر شورای تغذیه برای غذاهای پرهزینه، حداکثر مبلغ ۲۰۰۰ تومان به قیمت مصوب قبض غذای دانشجویی اضافه کنند.