اولیانوف: هنوز زود است که بگوییم برجام مرده است

مهر :نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید ظاهرا گفت‌وگوهای رفع تحریم‌ها به‌ بن‌بست خورده، اما هنوز زود است که بگوییم برجام مرده است.

اولیانوف: هنوز زود است که بگوییم برجام مرده استمهر :نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید ظاهرا گفت‌وگوهای رفع تحریم‌ها به‌ بن‌بست خورده، اما هنوز زود است که بگوییم برجام مرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه درسازمان‌های بین‌المللی در وین در گفت‌وگوهای اختصاصی با اسپوتنیک اعلام کرد متأسفانه شرایط پیرامون برجام را می‌توان به‌بن‌بست خورده توصیف کرد، اما همچنان شانس‌هایی برای احیای برجام وجود دارد.وی در این‌باره افزود: از آغاز ماه سپتامبر، هیچ گونه مذاکره جدی سیاسی وجود نداشته، با این حال قطعاً هنوز زود است که بگوییم برجام مرده است.به گفته اولیانوف: فرصت‌هایی برای احیای برجام وجود دارد و این نیازمند اراده سیاسی همه طرف‌های دخیل در روند گفت‌وگوهای برگشت به میز مذاکرات است تا روند را تکمیل کنند. چنین چیزی را می‌توان درباره ما و چین هم گفت، اما شرکای غربی در حال حاضر چنین ارده سیاسی ندارند.