هیات روس:زیان تحریم‌های اروپا بر تجارت جهانی بیش از روسیه است

هیات روس:زیان تحریم‌های اروپا بر تجارت جهانی بیش از روسیه استهیات روسیه در اتحادیه اروپا زیان تحریم‌های این اتحادیه بر تجارت جهانی را بیشتر از مسکو توصیف کرد.به گزارش نووستی،‌ هیات روسیه در اتحادیه اروپا تأیید کرد که اقدام اتحادیه برای ممنوعیت انتقال کالاها از طریق خاک روسیه بیش از آنکه بر خود روسیه تأثیر بگذارد، به تجارت جهانی آسیب می‌زند.در ادامه اظهارات این هیات آمده است:
«چنین اقداماتی نه تنها به روسیه، بلکه به کل تجارت جهانی آسیب می‌زند، چرا که موانعی ساختگی در مسیرهای تجاری ایجاد می‌کند که طی سال‌ها مورد استفاده قرار گفته اند».