تأمین هزینه سیاست های جمعیتی با قبض آب؟!

نرخ باروری پایین است، ایران تا ۲۰ سال آینده دچار رشد منفی می شود، نیروی کار برای دهه های آینده نخواهیم داشت و...، از این قبیل گزاره ها را مدام از سوی مقامات مختلف کشور می شنویم و مدام شاهد سیاست هایی در راستای حمایت از ازدواج و فرزندآوری و خانواده هستیم.

تأمین هزینه سیاست های جمعیتی با قبض آب؟!

نرخ باروری پایین است، ایران تا 20 سال آینده دچار رشد منفی می شود، نیروی کار برای دهه های آینده نخواهیم داشت و...، از این قبیل گزاره ها را مدام از سوی مقامات مختلف کشور می شنویم و مدام شاهد سیاست هایی در راستای حمایت از ازدواج و فرزندآوری و خانواده هستیم.
هر نهاد و ارگان و سازمانی برای خود سیاست هایی اعلام می کند که اغلب هم هیچ نتیجه و اثر موثری بر این چالش جمعیتی ندارد و فقط بیت المال را به هدر می دهند و این بهانه بودجه های مختلف را برای خود مطالبه می کنند.
اما یکی از عجیب ترین این اقدامات را از سوی نمایندگان مجلس مشاهده کردیم. مجلس در اقدامی عجیب وزارت نیرو را مکلف کرده تا از تمامی مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب آب مصرف کنند، عوارضی برای کمک به جوانی جمعیت و فرزنددار شدن دیگران اخذ کرده و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه داری کل واریز کند تا صرف تشویق خانواده ها به فرزندآوری بیشتر شود!.
این چه نوع نگرشی به چالشی استراتژیک و ملی است که از دل آب بها و قبوض مردم می خواهیم هزینه سیاست های جمعیتی را تأمین کنیم؟! نمایندگان مجلس  اگر واقعا دغدغه جوانی جمعیت کشور را دارند، باید قوانین کشور را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان، حمایت یارانه ای از خانواده های پرجمعیت و کاهش هزینه های معیشتی مردم تغییر دهند، نه اینکه با بالابردن مخارج زندگی عامه مردم، ژست حامی فرزندآوری به خود گرفته و مخارج افزایش عائله یک گروه را از جیب گروهی دیگر تأمین کنند.