مردم و مسئولان در شبکه های مجازی

شاید کمی تعجب آور و عجیب باشد که در کشور ما با تصمیم مسئولان استفاده از شبکه های مجازی خارجی ممنوع است، اما بعضی از مسئولان خود در این شبکه ها حضور فعال دارند و با بهره گیری از مزایای آن در ابعاد داخلی و خارجی مانور تبلیغاتی می دهند.

مردم و مسئولان در شبکه های مجازی

شاید کمی تعجب آور و عجیب باشد که در کشور ما با تصمیم مسئولان استفاده از شبکه های مجازی خارجی ممنوع است، اما بعضی از مسئولان خود در این شبکه ها حضور فعال دارند و با بهره گیری از مزایای آن در ابعاد داخلی و خارجی مانور تبلیغاتی می دهند.
البته این تنها بعضی ازمسئولان نیستند که از این شبکه های مجازی غیرقانونی و فیلتر شده استفاده می کنند، بلکه اکثریت مردم جامعه نیز از آن استفاده می کنند و کمتر کسی را می توان دید که در دام فیلترینگ گیر کرده باشد و به شبکه های اجتماعی مختلف دسترسی نداشته باشد. همه مردم همچون دوران قبل از فیلترینگ مانند مسئولان پست و عکس و توئیت می گذارند و اموراتشان را انجام می دهند و مشخص نیست این محدودیت ها برای چه اقشاری از مردم ایران وضع شده است؟!
تنها نکته قابل تأمل در این جریان پرداخت هزینه های گزاف از جیب مردم برای خرید فیلترشکن به صورت ماهانه می باشد. البته که اکثر مردم از روش های مختلف رایگان برای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنند، اما کم نیستند کسانی که درکنار پرداخت هزینه های ماهانه اینترنت موبایل خود، هزینه ای راهم بابت خرید و تمدید فیلترشکن خود پرداخت می کنند.
حال باز این سئوال پیش می آید که این فیلترشکن ها از کجا تأمین می شود و پول آن به کجا می رود. ابهامات فراوانی برای این موضوع وجود دارد که قصد ورود به آن نداریم، اما حداقل باید این سئوال را از مسئولان پرسید که حاصل این همه هزینه تراشی مادی و معنوی برای مردم و کشور چه بوده است؟!