روسیه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد انفجار سد کاخوفکا شد

نووستی :سخنگوی وزارت ‌خارجه روسیه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد ‌فروریختن سد کاخوفکا شد.

روسیه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد انفجار سد کاخوفکا شد

نووستی :سخنگوی وزارت ‌خارجه روسیه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد ‌فروریختن سد کاخوفکا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، سخنگوی وزارت ‌خارجه روسیه خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد ‌فروریختن سد کاخوفکا شد.
‌«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه،گفت: «برای هر رخدادی تمایل بسیاری به مقصر جلوه دادن مسکو وجود دارد، صرف نظر از اینکه چنین چیزی واقعا رخ داده باشد یا زاده تصورات باشد.»
وی افزود: «واکنش غرب در چنین شرایطی کاملا قابل پیش‌بینی بود.»
سخنگوی وزارت ‌خارجه روسیه واکنش غرب به فروریختن سد کاخوفکا را بخشی از جنگ اطلاعاتی و روانی کشورهای غربی دانست تا نگاه روس‌‌هراسانه مردم خود را حفظ کنند.