آتش‌سوزی در جنگل‌های کانادا، آمریکا را خاکستری کرد

در پی وقوع صدها آتش‌سوزی در جنگل‌های کانادا منطقه وسیعی از ایالات متحده در انبوهی از دود غلیظ فرورفت و میلیون‌ها نفر مجبور به تنفس هوای ناسالم شدند.

در پی وقوع صدها آتش‌سوزی در جنگل‌های کانادا منطقه وسیعی از ایالات متحده در انبوهی از دود غلیظ فرورفت و میلیون‌ها نفر مجبور به تنفس هوای ناسالم شدند.به گزارش خبرگزاری فارس، آتش‌سوزی‌های گسترده در کانادا که ناشی از گرم شدن شدید هوا بوده است و متعاقب آن پخش شدن دود بسیار غلیظ در هوا موجب شده است که منطقه وسیعی از آمریکای شمالی آلوده شده و میلیون‌ها نفر مجبور به تنفس هوای ناسالم شوند.شبکه «ای بی سی نیوز» در این خصوص گزارش کرد، آتش‌سوزی‌های جنگل‌ در کانادا همچنان موجب شده است که شرایط آب و هوایی نامساعدی در ایالات متحده به وجود آید و دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی‌ها به سمت جنوب در حرکت است.