پرهیز از برهم زدن افکار عمومی

جامعه در سکوتی معنادار فرو رفته است و واکنشی به تحولات و تصمیمات و اقدامات مسئولان نشان نمی دهند. در وضعیتی سخت و تحت فشار قرار دارند و تمام توان و انرژی خود را برای گذران امور معیشتی معطوف ساخته تا سروپا بماند.

پرهیز از برهم زدن افکار عمومی

جامعه در سکوتی معنادار فرو رفته است و واکنشی به تحولات و تصمیمات و اقدامات مسئولان نشان نمی دهند. در وضعیتی سخت و تحت فشار قرار دارند و تمام توان و انرژی خود را برای گذران امور معیشتی معطوف ساخته تا سروپا بماند.
اما در این فضای سرد اجتماعی، انتظار می رود تا به طرق مختلف کار و اقدامی در جهت رضایت و حل مشکلات مردم انجام شود تا جامعه کمی تنفس پیدا کند و نیم نگاهی هم به امورات کشور داشته باشند.
درچنین فضایی برخی افراد و دستگاه هایی که ماهیت سمت و نقششان در امورات کشور مشخص نیست و نتیجه کارشان در قبال بودجه ای که می گیرند بررسی نمی شود، مسائلی را مطرح می کنند و به اموراتی بی ربط می پردازند که موجب تحریک بیشتر و عصبانیت افکارعمومی در این وضعیت بی تفاوتی می گردد و احساس بی اعتمادی را در مردم تشدید می کند.
درد مردم معیشت است و رفتارها و اقدامات کاملاً بی ربط با این مسئله در حال پیگیری است. هیچ طرح و تصمیم و قانونی برای کنترل گرانی ها و مشکلات معیشتی مردم ابراز و تدوین نمی گردد. در عوض هر روز شاهد طرح مسائلی بی ربط و یا غیرممکن هستیم که افکارعمومی و روان جامعه را برهم می ریزد.
 ساخت خانه های 25متری برای خانه دار شدن مردم، تکلیف برای دانش آموزان و والدین جهت فیلم گرفتن از نماز خواندن دانش آموزان، کاشت یک میلیارد نهال، تشدید فیلترینگ و پیگیری لایک کردن و کامنت گذاشتن زیر پست های غیرقانونی، تصویب طرح پایش اطلاعات مردم درحوزه های فرهنگی واجتماعی، توقیف خودروها به واسطه امنیت اخلاقی، ومسائل غیر مرتبط با حوزه اقتصاد و معیشت جامعه، این ابهام را به وجود آورده است که اساساً چرا مسئله ای به این مهمی مورد توجه قرار نمی گیرد و صرفاً طرح ها و پیشنهاداتی مطرح می گردد که با خواست مردم هیچ سنخیت و همخوانی ندارند.
انتظار این است تا تمامی دستگاه ها و نهادهایی که از بیت المال بودجه می گیرند و وظیفه حل وفصل امورات مردم به دست آنها سپرده شده براساس اولویت ها و نگرانی ها و مشکلات مردم برای خود و نهادی که در آن مشغول به کار و یا تحت امرشان است برنامه ریزی و طرح های خلاقانه بدهند.
چنین رویه ای که مردم به طرفی بروند و بدنه حاکمیت نیز به طرف مدنظر خود برود، افتراقی ایجاد خواهد شد که در بزنگاه های حساس منافع ملی را به مخاطره خواهند انداخت و تر و خشک را باهم می سوزاند.
نه کسی با حمایت از غزه مخالف است و نه کسی ناهنجاری های اخلاقی را تأیید می کند و نه مردم عنادی با مسئولان دارند که بخواهند با آن مخالفت نمایند. حرف بر سر بی توجهی به وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم است که گویا از کارتابل مدیریتی کشور خارج شده و جای آن به طرح ها و برنامه هایی پرداخته می شود که هیچ جایگاهی نزد افکارعمومی ندارد و صرفاً برای مطرح کنندگان رزومه ای ساختگی و مزیت دیده شدن و مطرح شدن را به همراه خواهد داشت.