سیستم VAR ورزشگاه آزادی را نگه می‌داریم

خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال :

خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، گفت: سیستم VAR که در ورزشگاه آزادی تهران وجود دارد را نگه می‌داریم.

خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال، گفت: سیستم VAR که در ورزشگاه آزادی تهران وجود دارد را نگه
می‌داریم.
وی افزود: تاج تلاش زیادی برای ورود VAR می‌کند ولی خیلی از چیزها دست ما نیست ، اما VAR که در تهران وجود دارد را نگه می‌داریم. هفت VAR را هم تصمیم گرفته‌ایم خریداری کنیم ولی هرجایی که ما عقب گرد انجام می‌دهیم، مقصر ما نیستیم.