ایران و ژاپن شانس‌های اصلی قهرمانی آسیا هستند

بیژن طاهری بازیکن پیشین تیم ملی:

بیژن طاهری بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد ناکامی ایران در شش دهه گذشته برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا گفت : در دوره‌های گذشته جو یکپارچه‌ای درون یا بیرون از تیم وجود نداشت، ولی الان همه دوست دارند تیم ملی نتیجه بگیرد و بازیکنان هم گفته‌اند که جو بسیار خوبی در تیم وجود دارد.

بیژن طاهری بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد ناکامی ایران در شش دهه گذشته برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا گفت : در دوره‌های گذشته جو یکپارچه‌ای درون یا بیرون از تیم وجود نداشت، ولی الان همه دوست دارند تیم ملی نتیجه بگیرد و بازیکنان هم گفته‌اند که جو بسیار خوبی در تیم وجود دارد.
 به نظر من ایران و ژاپن بخت‌های اصلی قهرمانی در جام‌ملت‌ها هستند و البته کره هم در ردیف بعدی قرار می‌گیرد، اما عربستان و استرالیا را نمی‌توان در سطح ایران و ژاپن قرار دارد.