۹۴ درصد از ظرفیت ذخیره سوخت صنایع خراسان شمالی تکمیل شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: ۹۴ درصد از ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت به وسیله صنایع استان تکمیل شده است و امید می رود در فصل سرما مشکلی در این باره وجود نداشته باشد.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: ۹۴ درصد از ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت به وسیله صنایع استان تکمیل شده است و امید می رود در فصل سرما مشکلی در این باره وجود نداشته باشد.
به گزارش ایرنا، حسن ناهیدی در نشست ستاد بحران خراسان شمالی اظهار کرد: سال گذشته در زمان بحران قطعی گاز، اقدامات خوب و مناسبی انجام شد و امسال هم مدیران باید تلاش کنند تا در فصل سرما با کمترین مشکل در تامین انرژی روبه رو شوند.
وی افزود: توزیع نفت سفید در مناطق مختلف در زمان بحران و قطعی و محدودیت مصرف گاز باید مورد توجه باشد، توزیع به هنگام این فرآورده سبب ایجاد آرامش روانی در جامعه خواهد شد.