مترو پرند و ۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر آماده افتتاح است

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند:

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اعلام رفع نواقص مترو و تکمیل مسکن مهر آن شهر جدید، گفت: مترو و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر پرند تکمیل شده و آماده افتتاح است.

مترو پرند و ۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر آماده افتتاح است

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اعلام رفع نواقص مترو و تکمیل مسکن مهر آن شهر جدید، گفت: مترو و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر پرند تکمیل شده و آماده افتتاح است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «آرش صیادی» با اعلام اینکه چهار هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر، تکمیل و بهره‌برداری شده و متروی پرند نیز رفع نقص شده و آماده بهره‌برداری است، افزود: در موضوع نهضت ملی مسکن، تامین زمین ۳۱ هزار واحد مسکونی انجام و عملیات اجرایی ۲۳ هزار واحد آغاز شد.
وی ادامه‌داد: هشت‌هزار واحد دیگر نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند نیز در مرحله تعیین پیمانکار است که به‌زودی وارد مرحله ساخت و ساز خواهد شد.
صیادی درباره متروی پرند، اعلام‌کرد: همه نواقص متروی پرند رفع شده و آماده افتتاح و مسافرگیری است.
وی درباره تکمیل واحدهای مسکن مهر پرند، اعلام‌کرد: چهار هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر پرند هم‌اکنون تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند خاطرنشان‌کرد: یک مرکز بهداشتی- درمانی در همکاری با مرکز اورژانس، یک بوستان و همچنین یک مجموعه تجاری در محله کم‌برخوردار در شهر جدید پرند تکمیل شده و آماده بهره‌برداری است.