با بی توجهی به خواست مردم ، ناجی نتراشیم

پیش از هرچیز باید اذعان داشت که به عنوان یک رسانه بر شگردها و اهداف و نیات جنگ تبلیغاتی در میان رسانه های معاند و موافق کاملاً آگاهیم و این را هم می دانیم که دلارهای عبری و عربی تا چه در حال تبلیغات علیه منافع و اقدامات و سیاست های کشورمان هستند.

با بی توجهی به خواست مردم ، ناجی نتراشیم


 

پیش از هرچیز باید اذعان داشت که به عنوان یک رسانه بر شگردها و اهداف و نیات جنگ تبلیغاتی در میان رسانه های معاند و موافق کاملاً آگاهیم و این را هم می دانیم که دلارهای عبری و عربی تا چه در حال تبلیغات علیه منافع و اقدامات و سیاست های کشورمان هستند.
 از سوی دیگر این راهم می بینیم که عملکرد مسئولانمان به سبب عدم پیش بینی و یا پیشگیری های کارشناسی مدام تبدیل به
پاس گل به رسانه های خارجی می شود و اینجا باید به خود یک نمره منفی داد و نسبت به تشخیص و درک شرایط از سوی متولیان برخی امور
حساسیت زا معترض بود.
اما موضوعی که قصد پرداختن به آن را داریم بی توجهی به خواست مردم و وانهادن انتظارات عمومی بر روی زمین، و منتظر ماندن برای مشخص شدن برخی تصمیمات و یا مصلحت اندیشی ها از سوی دیگر نهادها هستیم. درحالی که در همین زمان انتظار،  دشمن درحال ناجی تراشی و
قهرمان سازی از خود و عاملانش در حمایت از مردم و معترضین می باشد.
طی همین روزهای اخیر دیدیم که "ایلان ماسک" برای ارائه‌ سرویس اینترنت ماهواره‌ای "استارلینک" در ایران خواستار معافیت از تحریم‌های آمریکا شد و بلافاصله یک روز پس از این درخواست، وزارت خزانه ‌داری ایالات متحده اعلام کرد که می‌توان برخی از تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای را به ایران صادر کرد!.
شکی وجود ندارد که نه ایلان ماسک و نه خزانه داری آمریکا چنین تجهیزاتی را به ایران نمی فرستند و هیچگونه دسترسی هم برای اینترنت ماهواره ای فراهم نخواهند ساخت. اما تنها یک توئیت از سوی ماسک مبنی بر همراهی با مردم ایران در حوادث اخیر، موجی از احساسات را شکل داد که تا از وی یک ناجی ساخته شود.
شاید چند روز دیگر این موضوع حتی از اشتراک گذاری های توئیتر حذف شود اما اثرگذاری امروز آن به هیچ وجه از بین نخواهد رفت و نام ایلان ماسک و خزانه داری آمریکا به عنوان حامیان و ناجیان مردم در اذهان باقی خواهد ماند. درحالی که همین خزانه داری آمریکا طی
سال های اخیر به سبب تحریم ها در عرصه تهیه و سفارش دارو جان بسیاری از بیماران ما را به خطر انداخته و آسیب های فراوانی را بر بدنه جامعه وارد ساخته است.
حرف این است که مسئولان و آن دسته کسانی که عهده دار وظایفی حساس هستند، به این درک برسند که هرگونه واکنش غیر معقول آنها در بروز حوادث، به لحاظ داخلی و خارجی بار و اثرگذاری خواهد داشت. اگر این واکنش ها متناسب با آگاهی جامعه و حقایق نباشد قطعاً دستگاه
رسانه ای خارجی بیکار نخواهد نشست و شرایط را آنطور که میل دارند جلوه می دهند و بر آتش اعتراضات بنزین می ریزند تا بیشتر بسوزاند و برایشان فرقی ندارد در این آتش "چه و که" می سوزد.
ناجیان حقیقی این ملت کسانی هستند که با خون و جانشان از مصالح و کیان این سرزمین دفاع کرده اند. امروز نیز اگر داعیه ملی و میهنی داریم باید مصالح کشور را از نگاه مردم تشخیص دهیم چرا که این ملت هیچگاه به انقلاب و ارزشهایی که برایش جنگیده پشت و خیانت نکرده است. باید اشکال را در جای دیگر جست.