فرصت سازی اقتصادی برای نجات از بیکاری

در این برهه از زمان که کشورمان تحت فشارهای سنگین تحریم های اقتصادی گرفته است، مردم سخت ترین شرایط معیشتی را تجربه می کنند و هریک درگیر مشکلات اولیه زندگی همچون تامین هزینه های خوراک و مسکن و درمان و... هستند.

فرصت سازی اقتصادی برای نجات از بیکاری

 

 

در این برهه از زمان که کشورمان تحت فشارهای سنگین تحریم های اقتصادی گرفته است، مردم سخت ترین شرایط معیشتی را تجربه می کنند و هریک درگیر مشکلات اولیه زندگی همچون تامین هزینه های خوراک و مسکن و درمان و... هستند.
واقعیت ها را باید بپذیریم و بی جهت خود را با اعداد و ارقام و بیان مطالب هیجان انگیز دل خوش نکنیم. طی این سال ها بسیاری از کارکنان و کارگران در بخش های خصوصی و صنعتی و تولیدی به سبب تعطیلی و تعدیل در واحدهای خود بیکار شده اند و در خوش بینانه ترین حالت با موتور و یا ماشین در حمل و نقل اینترنتی مشغول هستند. اما بسیاری از آنها حتی توان خرید وسیله نقلیه را هم با این قیمت ها ندارند و یا دست فروشی می کنند و یا به سمت برخی کارهای خدماتی فصلی و موقت روی آورده اند.
بیان این مطالب صرفاً برشمردن مشکلات نیست،چرا که همگان به خوبی از این معضلات باخبرند، چون به آن مبتلا هستند مگر آنها که نانشان همیشه گرم و نرم بوده است. اما در همین بحران ها نیز امکان نجات بخشی از جامعه وجود دارد. چرا که برخی از این خیل بیکاران افرادی هستند که تجربه تولید داشته اند و می توانند خودشان به عنوان یک کارآفرین تعداد دیگری را نیز مشغول به کار کنند. ولی محدودیت های مالی و موانع اداری در صدور مجوزها باعث دور ماندن این افراد از خوداشتغالی گردیده است.
البته اخیراً در مجلس طرحی به تصویب رسیده است که برای صدور مجوزها زمان مشخص کرده است تا زمان رسیدگی به صلاحیت ها در تاییدیه این مجوزها به کمتر از سه ماه برسد.قطعاً این قبیل طرح ها
تسهیل کننده روند اشتغال خواهد بود و می تواند گامی درجهت رونق اقتصادی قلمداد شود. اما مشکل اینجاست که حتی چنین قوانینی که در مجلس تصویب می شود شاید ماه ها زمان ببرد تا به دستگاه های اجرایی برسد و از سوی آنها به دستگاه مربوطه ابلاغ شود و آنها به معاونت ها دستورالعمل دهند و...، درنهایت مشخص نیست چه زمانی این مصوبات به روالی عادی در سیستم اجرایی تبدیل شود.
درحالی که اگر ممیزی های بی مورد در صدور مجوزها در امر
اشتغال های خرد برداشته شود و حتی برخی از این مجوزها به صورت آنی صادر شود، بسیاری از افراد جامعه انگیزه پیدا می کنند تا به سمت اشتغال پایدار حرکت کنند. این نسخه تجربه ای است که برخی همسایگان ما همچون ترکیه آن را در دستور کار قرار داده اند و از آن نتیجه گرفته اند.
در ترکیه هر فرد حقیقی می تواند برای راه اندازی یک شغل در کمتر از سه روز مجوز بگیرد. البته در برخی از مشاغل که نیاز به تاییدیه های بهداشتی دارد این زمان به یک هفته و بعضاً یک ماه می رسد. چرا که برخی
بازرسی ها و نوبت ها ممکن است زمان بر باشد. اما این مسئله مانع از شروع فعالیت تجاری متقاضیان نمی شود. به عبارتی شما با ارائه درخواست اولیه خود برای آغاز یک فعالیت و کسب و کار مجاز خواهید بود تا در آن شغل فعالیت خود را آغاز کنید و بازرسی ها در حین فعالیت مشاغل صورت
می گیرد.
 این رویه از یکسو باعث می شود تا افراد معطل بوروکراسی های اداری نشوند و از سوی دیگر بازرسان می توانند به عینه شاهد فعالیت واحد تجاری باشند و از نزدیک نحوه فعالیت آنها را مشاهده کنند. متاسفانه این رویه درکشور ما همچنان درگیر مناسبات سنتی است و چندین و چند مرکز و نهاد برای یک اشتغال ساده باید تاییدیه بدهند و هریک برای خود زمانی را مشخص می کنند و نهایتاً ممکن است یک مجوز ماه ها و سال ها زمان ببرد.