معاون وزیر آموزش و پرورش: تدریس زبان آلمانی در مدارس غیردولتی از سال تحصیلی جدید

معاون وزیر و رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت برای سال ۱۴۰۱ در تعدادی از مدارس غیردولتی زبان آلمانی به صورت عملیاتی تدریس خواهد شد.معاون وزیر و رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت برای سال ۱۴۰۱ در تعدادی از مدارس غیردولتی زبان آلمانی به صورت عملیاتی تدریس خواهد شد.
احمد محمودزاده در گفت‌وگو با پانا درباره آموزش زبان‌های دیگر به‌جز زبان انگلیسی در مدارس غیردولتی گفت: «‏پیگیر هستیم زبان‌های دیگر را در مدارس غیر دولتی وارد کنیم از جمله زبان‌های مدنظر برای سال‌های آینده زبان آلمانی، روسی و چینی است.»
وی افزود: «با هماهنگی‌هایی که بین ما و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اتفاق افتاده است برای ورود زبان آلمانی به مدارس غیر دولتی آمادگی دیده شده که برای تحقق این امر در ادامه مسیر جلساتی
در این باره خواهیم داشت.»
محمودزاده گفت: «برای سال ۱۴۰۱ در تعدادی از مدارس غیر دولتی زبان آلمانی به صورت عملیاتی وارد خواهد شد.»
رئیس مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: «در بحث توانمندسازی نیروی انسانی نیز در سند تحول بنیادین اشاراتی شده است و عنصر اصلی سند معلم است. اگر معیشت و منزلت معلم تامین شود استانداردسازی و توانمند‌سازی آنان که از برنامه‌های ما خواهد بود اجرایی می‌شود.»
وی ادامه داد: «برای سال ۱۴۰۱ یکی از برنامه‌های محوری ما توانمندسازی نیروی انسانی است و در این راستا آموزش‌های حضوری برای همکاران فرهنگی برگزار می‌کنیم.»