جزئیات شرکت متقاضیان در آزمون‎های علوم پزشکی نوبت شهریور اعلام شد

امکان ثبت نام تا ۱۹ مرداد؛

جزئیات شرکت متقاضیان در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و ارتقا و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نوبت شهریورماه اعلام شد.

جزئیات شرکت متقاضیان در آزمون‎های  علوم پزشکی نوبت شهریور اعلام شد

  


جزئیات شرکت متقاضیان در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و ارتقا و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نوبت شهریورماه اعلام شد.
به گزارش مهر، متقاضیان شرکت در در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و ارتقا و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نوبت شهریورماه تا پایان وقت چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند ثبت نام کنند.
  داوطلبان تحصیل‎کرده در داخل کشور:
این داوطلبان جهت ثبت نام تا پایان وقت چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ به دانشگاه محل تحصیل خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون های جامع علوم پایه، پیش کارورزی و جامع داروسازی مراجعه و یا با معرفی دانشگاه به نزدیک ترین دانشگاه برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.
  داوطلبان تحصیل‎کرده در خارج از کشور:
این دسته از داوطلبان که در مرکز خدمات آموزشی تشکیل پرونده داده اند، باید قبل از ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، با مراجعه به لینک آزمون های مربوطه (قسمت پرداخت هزینه) مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ ریال (۴۵۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی پرداخت کنند و با در دست داشتن پرینت پرداخت هزینه، یک قطعه عکس و کارت ملی به دانشگاه های علوم پزشکی برگزارکننده آزمون های جامع علوم پایه، پیش کارورزی و داروسازی تا تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.
  آزمون ارتقا و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور:
این آمون همزمان با آزمون جامع داروسازی (به صورت ادغام یافته) در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد و داوطلبان می‎توانند همانند سایر داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور با تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی و پرداخت هزینه
ثبت نام در سایت مرکز سنجش پزشکی، به
دانشگاه های محل برگزاری آزمون های جامع داروسازی مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام کنند.
تمامی آزمون‎ها شامل پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) و آزمون جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) صبح روز پنجشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح به صورت کاغذی برگزار می‎شود.
اعلام نتیجه آزمون برای داوطلبان ایرانی تحصیلکرده خارج از کشور، پس از تائید مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی/http://sanjeshp.ir خواهد بود.