شرایط تأسیس موسسات جذب دانشجوی خارجی اعلام شد

با تصویب در شورایعالی انقلاب فرهنگی؛

شرایط تأسیس موسسات جذب دانشجوی خارجی اعلام شد

 


 


شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه تشکیل و فعالیت مؤسسات جذب دانشجویان غیرایرانی توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
به گزارش مهر، شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه تشکیل مؤسسات دانشجوی بین‌الملل در راستای افزایش جذب دانشجویان بین‌الملل و قانونمندشدن فرآیندهای جذب به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
راه اندازی مؤسسات جذب دانشجویان بین الملل و ایفای نقش آنها در جذب دانشجویان بین المللی یکی از دغدغه‌های مهم وزارت علوم بوده و با توجه به اینکه برخی از مؤسسات به صورت غیرقانونی اقدام به جذب دانشجویان بین الملل می‌کردند بر همین اساس آئین‌نامه تشکیل و فعالیت مؤسسات جذب دانشجویان غیرایرانی اواخر سال گذشته و شیوه نامه اجرایی آن اخیرا به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی و مدیریت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید.
بنابراین افرادی که در این زمینه تخصص داشته و با کشورهای دیگر ارتباط دارند و صلاحیت و شرایط را دارند، می‌توانند درخواست صدور مجوز این مؤسسات را ارائه دهند.در ماده ۶ شیوه نامه مذکور در بخش حدود وظایف مؤسسات آمده است: مؤسسات می‌تواند به‌منظور معرفی و جذب هرچه بیشتر نخبگان غیر ایران جهت تحصیل در ایران اقدام به تبلیغات رسانه‌ای و برگزاری نمایشگاه در دیگر کشورها کنند و باید توجه داشته باشند که تبلیغات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی معاند و ضد جمهوری اسلامی ممنوع است.
همچنین این مؤسسات می‌توانند با مؤسسات اعزام دانشجو ایرانی به سایر کشورها پس‌از اخذ تأیید از کارگروه پذیرش همکاری کنند.
اطلاعات کامل کلیه کارکنان و همکاران ایرانی و غیرایرانی در داخل و خارج از کشور به گروه پذیرش باید ارائه شود و همچنین مؤسسه مجاز به همکاری با افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز نگردد نیست.
متقاضیان تأسیس مؤسسه جذب دانشجوی
بین المللی برای اطلاع کامل از شیوه نامه اجرایی مذکور می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.