سيستم تهويه مترو، يكي از دلايل گسترس كروناويروس!

یادداشت

با آغاز به كار تدريجي مردم و استفاده آنان از مترو، در حالي كه اين شركت تلاش كرد در اين مدت با علامت‌گذاري‌هاي خاص، مردم را وادار به حفظ فاصله ايمني كند، تا از ابتلاي بيشتر مردم جلوگيري شود، اما اينك رئيس شوراي شهر از خطر تهويه مترو سخن مي‌گويد؛ سيستم تهويه مترو در گسترش كروناويروس نقش مهمي داشته و احتمال تعطيلي اين سامانه به دليل تاثير دوگانه تهويه آن مي‌رود.

سيستم تهويه مترو، يكي از دلايل گسترس كروناويروس!

 با آغاز به كار تدريجي مردم و استفاده آنان از مترو، در حالي كه اين شركت تلاش كرد در اين مدت با علامت‌گذاري‌هاي خاص، مردم را وادار به حفظ فاصله ايمني كند، تا از ابتلاي بيشتر مردم جلوگيري شود، اما اينك رئيس شوراي شهر از خطر تهويه مترو سخن مي‌گويد؛ سيستم تهويه مترو در گسترش كروناويروس نقش مهمي داشته و احتمال تعطيلي اين سامانه به دليل تاثير دوگانه تهويه آن مي‌رود.
به گفته رئيس شوراي شهر تهران تهویه قطار به دو گونه عمل می‌کند؛ هم رطوبت و هم دمای داخل را كنترل مي‌كند، در نتيجه هم هوا خنك مي‌شود و هم رطوبت هوا کاهش می‌يابد. هدف این سیستم این است که هوای داخل تونل و ایستگاه‌ها را در دمای 23 درجه سانتی‌گراد نگه دارد. این سیستم در صورت آتش‌سوزی برعکس عمل می‌کند و دود را از داخل مترو به بیرون می‌فرستند تا مسافران در امان باشند.
سيستم تهويه مترو براي اين كه هم از هوای داخل استفاده می‌کند و هم از هوای بیرون و چون هر دو کار را انجام می‌دهد و هوا را دوباره به داخل سیستم می‌دهد، هوای داخل واگن را هم می‌زند و همين مورد خطرناک است؛ چرا که بخشی از هوای داخل واگن‌ها به سیستم هوادهی داده شده و دوباره به داخل بر می‌گردد.
درمورد واگن‌ها اگر فاصله‌گذاری به شيوه مناسب انجام و رعايت نشود، حركت قطارها بايد متوقف شود.