پس از "کلاب هاوس" سری هم به مردم بزنید

این شب ها بازار حضور سیاسیون در "کلاب هاوس"(تالار گفتگوی مجازی) داغ است از وزرا گرفته تا نمایندگان مجلس و مسئولان مختلف در حوزه سیاسی و اجرایی حضور دارند و به دنبال "شنیده شدن" هستند!. درحالی که قرار بر این بوده و هست که صدای نارضایتی ها و مشکلات مردم شنیده شود نه مسئولان! اگرچه که فصل انتخابات مقتضیات خود را دارد، اما انتخابات امسال توام با خیل سنگین مشکلات معیشتی شده و مردم را پس از چند دهه از زمان جنگ، مجدد به صف اقلام خوراکی همچون مرغ و روغن کشانده است.

پس از "کلاب هاوس" سری هم به مردم بزنید

این شب ها بازار حضور سیاسیون در "کلاب هاوس"(تالار گفتگوی مجازی) داغ است از وزرا گرفته تا نمایندگان مجلس و مسئولان مختلف در حوزه سیاسی و اجرایی حضور دارند و به دنبال "شنیده شدن" هستند!. درحالی که قرار بر این بوده و هست که صدای نارضایتی ها و مشکلات مردم شنیده شود  نه مسئولان! اگرچه که فصل انتخابات مقتضیات خود را دارد، اما انتخابات امسال توام با خیل سنگین مشکلات معیشتی شده و مردم را پس از چند دهه از زمان جنگ، مجدد به صف اقلام خوراکی همچون مرغ و روغن کشانده است.
 این موضوع واقعاً در شأن مردم و نظام نیست، اما گویا مسئولان و سیاسیون دغدغه های انتخاباتیشان بسیار با اهمیت تر از گرفتاری های مردمی است که در اوج کرونا مجبورند برای گرفتن دو عدد مرغ و یک حلب روغن نفس به نفس با ازدهام
ساعت ها در صف بمانند تا شاید امروز شانس یارشان باشد و به آنها هم برسد!
افزایش قیمت ها دیگر ضربه ای نمانده که به شیرازه خانواده ها نزده باشد و بسیاری را به نابودی کشانده است، اما مسئولان ما با تعیین اولویت مسائل انتخاباتی و سیاسی هرشب در کلاب هاوس به گپ و گفت با مخالفان و موافقان می پردازند و خبری از پدر درمانده و زنی که از تامین مخارج کم آورده ندارند.
این گرانی ها و کمبودها اگرچه با تاختن به دولت آغاز و پایان می یابد(که البته درست هم هست)، اما باید به نمایندگان مردم در مجلس هم که پیش از حضور دغدغه خود را معیشت مردم عنوان کرده بودند،گوشزد کرد که بر میثاق و وعده ای که حداقل با رای دهندگان خود داشتند باقی بمانند و به جز اولویت در تصویب قوانین مربوط به انتخابات، طرح هایی را هم برای سامان بخشی به بازار معیشت جامعه اختصاص دهند.
روی این سخنان تنها با دولت و مجلس نیست و تمامی کارگزاران نظام را مدنظر دارد. هرکس که کوچکترین وظیفه ای در این چرخه حکومت دارد باید بداند که مردم کشورش سخترین دوران های اقتصادی خود را سپری می کنند.
 رها کردن مردم در این ایام شاید دغدغه های سیاسیونی را فکر و ذکرشان انتخابات است را تامین کند، اما باید توجه داشت که هدف اصلی انتخابات و مشارکت عمومی که همانا اعتبار بخشی به نظام اسلامی است با این وضعیت به شدت تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و این به هیچ وجه به نفع کشور نیست.