خودمان از اخبار بد در امان نگاه داریم

با توجه به شرایطی که اغلب ما در آن قرار داریم، پیرامون‌مان از مردم، سطح جامعه تا رسانه‌ها به‌ویژه،مملو از اخبار بد هستند و خبر بد این‌که اغلب ما این اخبار بد را یا دنبال می‌کنیم یا از طریق دیگران با آن‌ها مواجه می‌شویم. قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار بد، می‌تواند حال ما را «بد» کند، اتفاقی که باید نگذاریم بیفتد. چرا که با قرارداشتن در شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی، باید بتوانیم توان روحی و روانی خود را برای حل مشکلات زندگی شخصی خودمان حفظ کنیم و از حاد شدن این مشکلات و افتادن در چرخه پایان‌ناپذیر«حال بدی» جلوگیری کنیم.

خودمان از اخبار بد در امان نگاه داریم

!


با توجه به شرایطی که اغلب ما در آن قرار داریم، پیرامون‌مان از مردم، سطح جامعه تا رسانه‌ها به‌ویژه،مملو از اخبار بد هستند و خبر بد این‌که اغلب ما این اخبار بد را یا دنبال می‌کنیم یا از طریق دیگران با آن‌ها مواجه می‌شویم. قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار بد، می‌تواند حال ما را «بد» کند، اتفاقی که باید نگذاریم بیفتد. چرا که با قرارداشتن در شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی، باید بتوانیم توان روحی و روانی خود را برای حل مشکلات زندگی شخصی خودمان حفظ کنیم و از حاد شدن این مشکلات و افتادن در چرخه پایان‌ناپذیر«حال بدی» جلوگیری کنیم.
خبرها به‌سرعت برق و باد منتشر می‌شوند و گاهی به همان سرعت هم تکذیب! اما آن‌چه اتفاق می‌افتد، آسیب روانی بین انتشار و تایید یا تکذیب خبر است. از سوی دیگر نمی‌توان مانع گردش اخبار در ذهن و اطراف شد و همین مسئله خطر آسیب روانی را چند برابر می‌کند. یک روانشناس درباره تاثیر اخبار می‌گوید: «در تلخی بعضی اخبار تردیدی نیست. از سوی دیگر ذات خبر، کنجکاوی‌برانگیز است و طبیعتا واکنش ما به اخبار می‌تواند با نوعی رفتار هیجانی همراه باشد. نمی‌توان انتظار داشت جامعه نسبت به اخبار و به‌ویژه بعضی از اخبار واکنش نشان نداده و کنجکاوی نکند.»
ذهن ما ابهام‌گریز است. بنابراین اگر مسأله‌ای بر خلاف باورهای ما به ذهن تحمیل شود، ذهن و روان ما تلاش می‌کند با فهم علت مسئله، حتی در قالب قبول خرافات یا پذیرش شایعات، از ابهام خارج شود. همین موضوع دلیل اشتیاق به جست‌وجو در رسانه‌های مختلف و بازنشر اخبار - بدون توجه به درست یا نادرست بودن اخبار- می‌شود.
در دنیای مجازی، چند صفحه خبری را دنبال می‌کنید؟ وقتی خبری منتشر می‌شود، آن‎را از چند رسانه پیگیری می‌کنید؟ چند صفحه از صفحه‌های شخصی روزنامه‌نگاران، هنرمندان، سیاستمداران، اقتصاددان‌ها
 و ... را دنبال کرده و اخبار آن‎ها را می‌خوانید؟ همه ما، خودخواسته، محدوده دریافت خبر را گسترده می‌کنیم. می‌توانیم اخبار را دنبال کنیم اما باید پیگیری اخبار را محدود کنیم. برای این منظور باید تعداد صفحه‌های خبری‌ای را که دنبال می‌کنیم، کاهش دهیم. در فضای مجازی، در گروه‌های محدودی عضو باشیم. اخبار را فقط باید در منابع خبری معتبر دنبال کرد. برای این منظور باید سواد رسانه‌ای را نیز افزایش دهیم. به این معنی که بتوانیم تحلیل و درک درستی از اخبار منتشر شده داشته باشیم. به این ترتیب می‌توانیم اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص دهیم.