احتمال بازگشت بیماری وجود دارد

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن مطرح کرد؛

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، نسبت به افزایش موارد بیماری سرخک در کشور هشدار داد.

احتمال بازگشت بیماری وجود دارد

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، نسبت به افزایش موارد بیماری سرخک در کشور هشدار داد.
به گزارش  مهر، محسن زهرایی، گفت: با شیوع کرونا در دنیا، شاهد اختلال در روند واکسیناسیون اطفال بوده‌ایم.وی با اشاره به گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، افزود: بررسی‌ها و مطالعات نشان داد که ۳۵ درصد افت شاخص‌های بهداشتی را در دوران کرونا شاهد بوده‌ایم و این آمار جهانی است.
وی با عنوان این مطلب که نگران بازگشت بیماری‌های واگیردار از کشورهای همسایه هستیم، گفت: یادمان باشد که در کنار ایران، دو کشور همسایه قرار دارند که هنوز نتوانسته‌اند بیماری‌های واگیردار کودکان را مهار کنند.
وی افزود: در کشور همسایه افغانستان پوشش واکسیناسیون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است.
زهرایی با عنوان این مطلب که فلج اطفال
 ۲۰ سال است در ایران مهار شده است، گفت: اگر در روند واکسیناسیون اطفال دچار مشکل شویم، این احتمال هست که بیماری‌های واگیردار کودکان دوباره برگردد.
رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، به بیماری سرخک اشاره کرد و افزود: ۳۲ مورد سرخک در کشور گزارش شده که ۱۰ مورد آنها در یک هفته اخیر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ بچه‌ای نباید بدون واکسن بماند، گفت: سرخک یک بیماری ویروسی است و جزو مسری‌ترین عوامل عفونی در دنیا است که یک فرد مبتلا می‌تواند ۱۸ نفر را مبتلا کند.
زهرایی ادامه داد: سرخک با واکسیناسیون کنترل می‌شود اما اگر پوشش کاهش یابد، دوباره بر می‌گردد.
وی با بیان این مطلب که سرخک از طریق تنفس منتقل می‌شود، گفت: این بیماری حتی از فاصله
۱۰ متری هم منتقل می‌شود.زهرایی به علائم ظاهری سرخک که دانه‌های قرمز رنگ روی صورت با تب
 ۴۰ درجه است، اشاره کرد و افزود: سرخک حتی در افراد بزرگ‌تر هم می‌تواند بروز کند.
وی گفت: سرخک بسیار مسری است.