مجوز مصرف واکسن ایرانی کووبرکت صادر شد

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجوز مصرف واکسن ایرانی کووبرکت صادر شده است.

مجوز مصرف واکسن ایرانی کووبرکت صادر شد

 


 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجوز مصرف واکسن ایرانی کووبرکت صادر شده است.
« سعید نمکی»  در آیین بیست و نهمین پویش ره سلامت و افتتاح پروژه‌های بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالن غدیر استانداری مرکزی در اراک افزود: امروز ایران اجازه مصرف اضطراری واکسن ایرانی کووبرکت را اخذ کرده و مجوز واکسن پاستور هم هفته آتی صادر می‌شود.
وی بیان کرد: واکسن پاستور دارای ۲ نقص پرونده کتبی بوده که با تکمیل آن هفته آتی مجوز مصرف آن صادر می‌شود و در آینده نزدیک تزریق واکسن رازی و فخرا نیز به جمع واکسن‌های مصرفی اضافه می‌شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: زیرساخت‌های تولید واکسن داخلی به گونه‌ای فراهم شده که بودن و نبودن هر فردی در روند تزریق واکسن مشکلی ایجاد نشود.
دکتر نمکی عنوان کرد: با ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور همه جمعیت هدف ایران تا پایان پاییز امسال واکسینه می‌شوند.
وی گفت: روند واکسیناسیون از هفته جاری و آتی در کشور تسریع می‌شود و مشکل کندی حل می‌شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: قول داده بودیم که تا پایان بهار مجوز واکسن ایرانی به شبکه تزریق برسد که این وعده عملیاتی شد.
دکتر نمکی اظهار داشت: روی همه قول‌هایی را که دادیم بودیم را عملیاتی کردیم و قول دادیم که در پیک چهارم هیچ بیمار بدون تخت در کشور سرگردان نشود و بیماران برای داروهای خاص وتجهیزات پزشکی با همه تحریم‌ها دچار مشکل نشوند.
وی عنوان کرد: اگر کشور در زمینه پذیرش بیماران کووید ۱۹ و دارو دچار مشکل بود، تلویزیون‌های خارجی پوست ایران را می‌کندند.
دکتر نمکی بیان کرد: از زمانی که بحث واکسن در دنیا مطرح شد خرید آن دنبال شد و پیش پرداخت‌های لازم نیز در دستور کار بود.
وی گفت: تعهد واکسن کواکس برای ایران
 ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز بودن که تعداد اندکی را ارسال کردند.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: واکسن از کشور هند نیز خریداری شد اما دادستان این کشور دستور توقف داد و ایران با روس‌ها نیز قرارداد ۶۹ میلیون دوز داشت که یک میلیون دوز آن بیشتر وارد کشور نشده است.