سیل در جنوب و جلوگیری از تکرار

در کلیپ های گرفته شده توسط مردم سیل زده در شهرهای جنوبی کشور، ترس و اضطراب را می توان در میان سیل زدگان مشاهده کرد و نوعی نگرانی را هم برای کاربران فضای مجازی به وجود آورده است. چرا که این بلای طبیعی تاکنون جان چند نفر از هموطنان را گرفته و چندنفرمفقود شده اند و هزاران نفر دچارخسارت مالی شده اند. دیدن روی آب بودن ماشین ها و تلف شدن دام ها و بالا آمدن آب تا نصفه دیوار منازل، واقعاً ترسناک و غم انگیز است.

سیل در جنوب و جلوگیری از تکرار

در کلیپ های گرفته شده توسط مردم سیل زده در شهرهای جنوبی کشور، ترس و اضطراب را می توان در میان سیل زدگان مشاهده کرد و نوعی نگرانی را هم برای کاربران فضای مجازی به وجود آورده است. چرا که این بلای طبیعی تاکنون جان چند نفر از هموطنان را گرفته و چندنفرمفقود شده اند و هزاران نفر دچارخسارت مالی شده اند. دیدن روی آب بودن ماشین ها و تلف شدن دام ها و بالا آمدن آب تا نصفه دیوار منازل، واقعاً ترسناک و غم انگیز است.
شاید گفته شود که این حوادث غیرمترقبه بوده و کسی کاری نمی تواند بکند.اما واقعیت این است که همین حوادث طبیعی هم ناشی از عملکرد ناصحیح و غلط ما در عرصه محیط زیست و مدیریت شهری است. در برخی از کلیپ های ارسال شده مشاهده می شود که سیل عظیمی در حال تخریب و درنوردیدن خانه ها و خیابان هاست. اما تاسف بار این جاست که این
خانه ها و مغازه ها در حاشیه بستر رودخانه و به صورت غیر مجاز ساخته
شده اند. ولی سیل توجهی به این ندارد که این بناها با مجوز یا بی مجوز ساخته شده و یا با دستور کدام مسئول اجازه ساخت گرفته است؛ همه را نابود
می کند و زندگی و دار و ندار مردم را از بین می برد.
حال قدری در عملکرد خود تأمل کنیم، آیا این همه خسارت و نابودی اموال و احشام و بنا، تقصیر سیل است؟! اما مهمتر از این موضوع باید پرسید چه کسی مسئول این اتفاقات است و کدام نهاد می خواهد امروز پاسخگوی ویرانی ها و خسارات جانی و مالی به وجود آمده باشد؟!
از سوی دیگر باید بازگردیم به مسئله محیط زیست کشور که گویا به کلی رها شده است و متولیانش قدرتی برای اجرا و تحول در این حوزه ندارند.
وضعیت تغییرات اقلیمی به شدت در حال تهدید و تخریب کشور در ادوار مختلف می باشد. بارش ها به شدت کاهش یافته و دچار خشکیدگی زمین شده ایم و با هر توده بارشی و موسمی شاهد راه افتادن سیلاب های عظیمی و مخرب در شهرهای کشور هستیم. چرا که بحث پوشش های گیاهی و طرح های همچون حفظ منابع آبی و بیابان زدایی و مبارزه با ریزگردها و مسائل این چنینی به طور صحیح و برنامه ریزی شده مورد توجه قرار نمی گیرد.
باید به پذیریم که طبیعت پیرو سلایق و قوانین سلیقه ای ما عمل نمی کند و هیچگاه تحولات آن قابل پیش بینی نیست لذا باید روی مسئله پیشگیری کار کنیم. به عنوان مثال در سیل اخیر شاهد ساخت خانه ها و مغازه هایی هستیم که درجوار بستر رودخانه ساخته شده اند و در برخی مناطق حتی وارد حریم رودخانه هم شده اند. هرچند که این
مسیل ها سال ها خشک باشند و آبی در آنها جریان نداشته باشد،اما باید اصول و نکات ایمنی را رعایت کرد چرا که هرلحظه ممکن است توده ای بارشی از راه برسد و در آن مسیر شاهد جریان سیل
باشیم.
قطعاً سیل اخیر در جنوب کشور آخرین نمونه آن نخواهد بود اما تاسف بار است که چند ماه بعد یا چند سال بعد مجدداً با وقوع بارش های شدید درمورد این موضوع با این سبک وسیاق بنویسیم و از مدیریت های غلط و قوانین سلیقه ای انتقاد کنیم.