اصرار آمریکا بر ماندن در عین الاسد؛ واشنگتن به دنبال نفت و گاز است

اصرار آمریکا بر ماندن در عین الاسد؛ واشنگتن به دنبال نفت و گاز استیک منبع مسئول بلندپایه در استان الانبار فاش کرد که افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در عین الاسد، به خاطر مسائل جنگی نیست، بلکه واشنگتن به دنبال غارت میادین نفتی و گازی موجود در آن است.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک منبع مسئول بلندپایه در استان الانبار پشت پرده حضور نظامیان تروریست آمریکا در پایگاه هوایی عین الاسد واقع در غرب این استان را افشا کرد.این منبع به پایگاه خبری المعلومه گفت: «اصرار آمریکا برای باقی ماندن نیروهایش در داخل پایگاه عین الاسد، در حالی است که مناطق اطراف پایگاه، بیابانی است و به خاطر دوری از شهرها، هیچ اهمیتی ندارد».وی با بیان اینکه این ظاهر مسئله است و پشت پرده، چیز دیگری است، ادامه داد: نیروهای آمریکایی عین الاسد را به صورت تصادفی انتخاب نکرده‌اند، بلکه پس از بررسیهای گسترده کارشناسان مختلف، این تصمیم اتخاذ شد.